Atliekami tyrimai, įkainiai

LABORATORINIAI TYRIMAI IR JŲ ĮKAINIAI, KITOS SUSIJUSIOS PASLAUGOS

NAUDINGA INFORMACIJA

Tyrimai ir jų įkainiai, išdėstyti pagal tyrimų grupes (aktualūs tyrimų įkainiai spausti čia)

 • Nuo 2023 liepos 26 d. vadovaujantis 2023m. liepos 24d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014m. liepos 3d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo, tyrimų rezultatų protokolo originalo ir (ar) jo patvirtintos kopijos išdavimas kainuoja 2 Eur.

 

 • Panevėžio teritoriniame skyriuje nuo 2021 m. gruodžio 6 d. tyrimai neatliekami, mėginiai priimami įprasta tvarka.

CHEMINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas Tyrimo kaina, Eur Tyrimai atliekami*
1. Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu 50,00 V
2. Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu 45,20 V
3. Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu 84,20 V
4. Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu 51,20 V
5. Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu 49,50 V
6. Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu 80,20 V
7. Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu 91,60 V
8. Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu 89,30 V
9. Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu 118,10 V
10. Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu 97,50 V
11. Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu 93,80 V
12. Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu 130,60 V
13. Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu 48,30 V
14. Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu 48,50 V
15. Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau) 42,50 V
16. Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu 55,00 V
17. Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau) 49,80 V
18. Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu 91,50 V
19. Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu 71,90 V
20. Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu 131,20 V
21. Alaus energetinės vertės nustatymas 42,30 V
22. Alaus santykinio tankio nustatymas 7,90 V
23. Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu 33,40 V
24. Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu 36,70 V
25. Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 27,80 V
26. Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu 59,60 V
27. Amitrazo, kumafoso ir kitų pesticidų liekanų (iki 126 pavadinimų) nustatymas meduje ESCH-MS/MS metodu 86,50 V
28. Amonio nustatymas vandenyje 7,70 V
29. Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu 68,80 V
30. Angliavandenių kiekio nustatymas aluje 70,20 V
31. Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose 11,40 V
32. Anglies dioksido nustatymas vandenyje 7,40 V
33. Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu 145,90 V
34. Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose apžvalginiu UESCH-MS/MS metodu 224,00 V
35. Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau) 112,50 V
36. Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau) 190,00 V
37. Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu 46,40 V
38. Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu 128,80 V
39. Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal Rusijos Federacijos (toliau – RF) reikalavimus) AAS metodu 35,60 V
40. Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 33,60 V
41. Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu 130,90 V
42. Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu 116,60 V
43. Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (dviejų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu 105,10 V
44. Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu 101,90 V
45. Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne 13,00 V
46. Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose 6,10 V
47. Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose 4,80 V
48. Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne 8,00 V
49. Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje 20,10 V
50. Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje 4,10 V
51. Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu 77,20 V
52. Benzimidazolų nustatymas piene, raumenyje, kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu 88,00 V
53. Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu 95,80 V
54. Beta agonistų nustatymas kepenyse, šlapime ir vandenyje UPLC/MS/MS metodu 148,80 V
55. Boro nustatymas vandenyje 21,60 V
56. Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau) 18,40 V
57. Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu 182,00 V
58. Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu 147,10 V
59. Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys) 52,20 V
60. Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys) 48,50 V
61. Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys) 55,00 V
62. Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu 121,30 V
63. Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 90,20 V
64. Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau) 42,80 V
65. Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno gaminiuose IFA metodu 52,00 V
66. Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu 140,30 V
67. Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu 9,90 V
68. Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 33,50 V
69. Cianidų nustatymas vandenyje 36,10 V
70. Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau) 34,30 V
71. Ciklamato nustatymas AESCh metodu 64,70 V
72. Cukraus kiekio nustatymas likerio ir degtinės gaminiuose 21,20 V
73. Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu 63,90 V
74. Cukraus kiekio nustatymas vyne 22,30 V
75. Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu 122,50 V
76. Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu 141,80 V
77. Deoksinivalenolio nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu 117,40 V
78. Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu 52,40 V
79. Dioksinai. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos DCh-MS metodu** 630,00 V
80. Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu 55,20 V
81. Drumstumo nustatymas vandenyje 5,70 V
82. Ekstrakto be cukraus alkoholiniuose gėrimuose nustatymas 46,30 V
83. Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje 2,70 V
84. Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose 11,40 V
85. Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje 12,00 V
86. Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje 18,20 V
87. Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje 30,80 V
88. 17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu 86,70 V
89. Fluorido nustatymas vandenyje 19,10 V
90. Fosfatų nustatymas vandenyje 11,90 V
91. Fumonizinų B1, B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu 149,00 V
92. Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 15,10 V
93. Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje enzimatiniu metodu 90,40 V
94. Glitimo nustatymas IFA metodu 170,10 V
95. Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 41,90 V
96. Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 40,20 V
97. Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje 4,60 V
98. Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu 155,70 V
99. Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu 158,00 V
100. Jodido nustatymas vandenyje 8,00 V
101. Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau) 5,90 V
102. Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas) 8,80 V
103. Kalcio nustatymas vandenyje 8,10 V
104. Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu 36,30 V
105. Karbadokso ir olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu 70,70 V
106. Karbamatų nustatymas kepenyse 71,20 V
107. Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose, kiaušinių miltuose ir raumenyje UESCh-MS/MS metodu 184,90 V
108. Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu 76,90 V
109. Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu 50,00 V
110. Kofeino nustatymas gaiviuose ir energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu 62,70 V
111. Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu 71,40 V
112. Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne 6,10 V
113. Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje 52,00 V
114. Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau) 34,50 V
115. Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne 21,40 V
116. Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu 60,50 V
117. Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu 75,40 V
118. Magnio nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu 5,70 V
119. Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu 35,30 V
120. Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 24,50 V
121. 3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu 107,00 V
122. Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu 32,80 V
123. Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 26,30 V
124. Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja 11,20 V
125. Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 9,90 V
126. Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 9,60 V
127. Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu 147,70 V
128. Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose, raumenyje, meduje SCh-MS/MS metodu 195,10 V
129. Nesteroidinių priešuždegiminių medžiagų (NSAID ir MAA) nustatymas piene ir raumenyje AESCH-MS/MS metodu 211,10 V
130. Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu 107,00 V
131. Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu 65,90 V
132. Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu 50,60 V
133. Ochratoksino A nustatymas mėsoje IFA metodu 54,70 V
134. Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu 79,20 V
135. Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu 113,40 V
136. Sudano I, II, III, IV ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu 95,00 V
137. Sudano I, II, III, IV ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu 72,10 V
138. Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu** 71,70 V
139. Pelenų šarmingumo nustatymas vyne 13,10 V
140. Pelenų kiekio nustatymas vyne 10,50 V
141. Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu 117,00 V
142. Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu 250,70 V
143. Permanganato indekso nustatymas vandenyje 9,00 V
144. Pesticidų ir polichlorbifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais 93,30 V
145. PCB nustatymas riebalingame maiste 61,40 V
146. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose multimetodu ir SCH-MS/MS metodu 115,00 V
147. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose multimetodu ir DCh-MS metodu 91,50 V
148. Pesticidai. Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh ir DCh-MS metodais 95,50 V
149. Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu 96,40 V
150. Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais 90,00 V
151. Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais 76,00 V
152. Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau) 61,70 V
153. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose multimetodu, dujų ir skysčių chromatografijos, DChMS/MS ir SChMS/MS metodais 165,00 V
154. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas ir etefonas), SChMS/MS metodu 119,00 V
155. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas), SChMS/MS metodu 134,00 V
156. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (ciromazinas), SChMS/MS metodu 95,00 V
157. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (etefonas), SChMS/MS metodu 95,00 V
158. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (bromidas), SChMS/MS metodu 79,00 V
159. Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (akrinatrinas, permetrinas) 95,20 V
160. Polinių pesticidų nustatymas individualiu metodu (chlormekvatas, mepikvatas, ciromazinas), SCH-MS/MS metodu 114,00 V
161. Rūgštinių pesticidų nustatymas individualiu metodu (2,4-D ir kiti), SCH-MS/MS metodu 95,00 V
162. Rūgštinių pesticidų nustatymas individualiu metodu (ditianonas, fenbutatino oksidas ir kt.), SCH-MS/MS metodu 79,00 V
163. Pesticidų liekanų (iki 250) nustatymas meduje multimetodu, DCh MS ir SCh MS/ MS metodais 144,50 V
164. Pirolizidinų (SCN, RTR, SKR, SCP) nustatymas meduje ESCH-MS/MS metodu 148,80 V
165. pH nustatymas vandenyje 4,00 V
166. pH nustatymas vyne 6,50 V
167. Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje 13,70 V
168. Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu 59,40 V
169. Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (išskiriant riebalus) DCh metodu 89,90 V
170. Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau) 65,70 V
171. Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu 64,30 V
172. Rūgštingumo nustatymas aluje 3,90 V
173. Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu 59,50 V
174. Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose 7,50 V
175. Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai 7,00 V
176. Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau) 5,80 V
177. Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai 7,00 V
178. Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau) 5,80 V
179. Sidabro nustatymas vyne AAS metodu 42,00 V
180. Spalvos nustatymas aluje 5,50 V
181. Spalvos nustatymas vandenyje 10,50 V
182. Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu 31,30 V
183. Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 25,10 V
184. Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu 180,30 V
185. Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja 7,60 V
186. Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose 4,80 V
187. Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu 25,60 V
188. Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 25,20 V
189. Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu 36,20 V
190. Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau) 33,90 V
191. Švino, kadmio (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu 33,70 V
192. Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu 49,90 V
193. Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 40,60 V
194. T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu 53,00 V
195. T-2 ir HT-2, DON ir ZON nustatymas pašaruose ir kombinuotuose pašaruose AESCH-MS/MS metodu 145,00 V
196. Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne 7,00 V
197. Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu 80,10 V
198. Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ESCh-DAD metodu 241,80 V
199. Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene ESCh-DAD metodu 227,90 V
200. Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu 137,70 V
201. Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau) 94,80 V
202. Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau) 60,70 V
203. Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu 44,50 V
204. Tetraciklinų nustatymas meduje, mėsoje, piene, kiaušiniuose UESCh-MS/MS metodu 130,70 V
205. THC (Delta-9-tetrahidrokanabinolio) nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu 103,40 V
206. Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje 11,50 V
207. Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu 143,90 V
208. Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu 91,60 V
209. Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu 119,70 V
210. Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu 174,70 V
211. Trifenilmetano dažų kiekio nustatymas akvaproduktuose UESCh-MS-MS metodu 115,00 V
212. Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu 84,00 V
213. Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau) 65,00 V
214. Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu 199,00 V
215. Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu 115,90 V
216. Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu 104,90 V
217. Toksiškojo elemento ar mikroelemento nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu (jei nėra kito kainos varianto ir esant galimybei atlikti tyrimą) 106,20

V

 

218. Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 33,50 V
219. Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 55,80 V
220. Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 76,60 V
221. Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 99,70 V
222. Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 121,00 V
223. Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu 138,20 V
224. Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu 112,60 V
225. Zearalenono nustatymas grūduose ir grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu 52,70 V
226. Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu 125,20 V
227. Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys) 64,90 V
228. Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių) 243,20 V
229. Zeranolio ir taleranolio nustatymas gyvūnų mėsoje 155,40 V
  BENDRI RODIKLIAI    
230. Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu 17,60 V
231. Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu 17,50 V
232. Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu 4,10 V
233. Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu 7,00 V
234. Drėgnio (drėgmės) nustatymas 8,70 V
235. Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau) 7,40 V
236. Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose 7,80 V
237. Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu 13,30 V
238. Ląsteliena. Skaidulinių medžiagų nustatymas AOAC 985.29 metodu 44,30 V
239. Lūžio rodiklio nustatymas 4,40 V
240. L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu 42,80 V
241. L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 27,40 V
242. Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu 6,90 V
243. Pelenų kiekio nustatymas 7,60 V
244. Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau) 6,70 V
245. pH nustatymas maisto produktuose 5,90 V
246. Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu 21,20 V
247. Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu 17,80 V
248. Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu 5,00 V
249. Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu 7,40 V
250. Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose 4,10 V
251. Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas 13,30 V
252. Vandens aktyvumo nustatymas 8,90 V
  Grūdai, Miltiniai gaminiai    
253. Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kvietiniuose miltuose 5,50 V
254. Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose 6,40 V
255. Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose 4,00 V
256. Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė)) 10,40 V
257. Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose 7,50 V
  Cukrus, Druska, Konditerija    
258. Cukraus poliarizacijos nustatymas 6,40 V
259. Cukraus spalvos tipo nustatymas 3,80 V
260. Cukraus tirpalo spalvos nustatymas 11,50 V
261. Duonos akytumo nustatymas 3,80
262. Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė)) 18,00 V
263. Halogenų, išreikštų Cl, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu 9,00 V
264. Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe 6,40 V
265. Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje 5,60 V
266. Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos gaminiuose 39,40 V
267. Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje 11,50 V
268. Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose 6,00 V
269. Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl) 11,10 V
270. Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl) 7,40 V
  MEDUS    
271. Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje 7,50 V
272. Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys) 14,00 V
273. Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau) 11,40 V
274. Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija) 4,90 V
275. Drėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje 5,20 V
276. Hidroksimetilfurfurolo nustatymas meduje AESCh metodu 52,00 V
277. Laidumo nustatymas meduje 7,10 V
278. Pelenų kiekio nustatymas meduje 11,40 V
279. Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje 13,00 V
280. Oksidacijos nustatymas pikyje 4,70 V
281. Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu 5,50 V
282. Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje 7,10 V
  MĖSA, MĖSOS GAMINIAI, KIAUŠINIAI    
283. Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 4,70 V
284. Sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu 59,80 V
285. Sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 45,80 V
286. Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 21,00 V
287. Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu 114,50 V
288. Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 70,00 V
289. Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 27,60 V
290. HADH-aktyvumas (ar paukštiena buvo užšaldyta) 50,70 V
291. Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 25,10 V
292. Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 44,20 V
293. L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu 45,40 V
294. L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 33,20 V
295. Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 6,90 V
296. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 9,00 V
297. Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 17,40 V
298. Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 13,90 V
299. Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu 62,60 V
300. Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 39,80 V
301. Peroksidinio skaičiaus nustatymas mėsoje 14,40 V
302. Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose 4,40 V
303. Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose 4,50 V
304. Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos gaminiuose 5,00 V
305. Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 11,20 V
306. Sudėtinių dalių (įdaro) kiekio nustatymas gravimetriniu metodu 4,30 V
  PAŠARAI    
307. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose 9,10 V
308. Fluoro kiekio nustatymas pašaruose 17,60 V
309. Fosforo kiekio nustatymas pašaruose 18,00 V
310. Karbamido kiekio nustatymas 11,20 V
311. Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu 7,80 V
312. Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose 17,10 V
313. Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose 4,00 V
314. Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose 14,10 V
315. Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau) 8,80 V
316. Nitritų nustatymas pašaruose 14,20 V
317. Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose 15,00 V
318. Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose 10,90 V
319. Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu 6,00 V
320. Ureazės aktyvumas pašaruose 8,00 V
  Pienas, pieno GAMINIAI    
321. Amoniako nustatymas piene, pieno gaminiuose 6,20 V
322. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose 9,00 V
323. Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA – nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu 40,20 V
324. Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose 7,90 V
325. Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau) 6,20 V
326. Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose 17,20 V
327. Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas, LST EN ISO 11816-1:2014 71,00 V
328. Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose 12,80 V
329. Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno gaminiuose 19,40 V
330. Kazeino azoto nustatymas piene 41,40 V
331. Laktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose Luff-Schoorl metodu 28,00 V
332. Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu 13,60 V
333. Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu 33,40 V
334. Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 28,40 V
335. Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau) 21,80 V
336. Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose 23,70 V
337. Nitritų nustatymas piene, pieno gaminiuose 15,50 V
338. Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose 8,40 V
339. Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (svieste) 8,90 V
340. Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau) 7,10 V
341. Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas 9,70 V
342. Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose 65,10 V
343. Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose (3 mėginiai ir daugiau) 51,00 V
344. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu 7,70 V
345. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau) 7,00 V
346. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu 22,40 V
347. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau) 15,90 V
348. Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu 6,60 V
349. Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau) 4,60 V
350. Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste 16,40 V
351. Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau) 12,90 V
352. Sodos nustatymas piene 4,70 V
353. Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno gaminiuose 8,20 V
354. Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu 4,00 V
355. Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose 8,30 V
356. Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau) 6,40 V
357. Užšalimo temperatūros nustatymas piene 8,30 V
358. Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau) 6,60 V
359. Vandens dispersijos nustatymas svieste 6,60 V
360. Baltyminio azoto nustatymas 26,10 V
361. Nebaltyminio azoto nustatymas 26,10 V
  ALIEJAI. RIEBALAI    
362. Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 10,90 V
363. Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 10,40 V
364. Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 5,30 V
365. Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu 17,60 V
366. Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 19,20 V
367. Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau) 11,20 V
368. Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje 8,20 V
369. Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 20,00 V
370. Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 13,90 V
371. Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 9,30 V
372. Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau) 8,60 V
373. Polinių junginių kiekio nustatymas (pakitę riebalai dėl kaitinimo) 42,40 V
374. Riebalų lydymosi temperatūros nustatymas 3,90 V
375. Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 10,60 V
  Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai    
376. Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 4,10 V
377. Bendro pelenų šarmingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 11,90 V
378. Bendro sieros dioksido kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu 41,60 V
379. Bendro sieros dioksido kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau) 31,50 V
380. Bendro sieros dioksido kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose titrimetriniu metodu 9,70 V
381. Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 13,50 V
382. Etanolio liekanų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 10,10 V
383. Lakiojo rūgštingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 9,60 V
384. Mineralinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 11,10 V
385. Druskos kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 10,70 V
386. Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu 5,20 V
387. Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu 16,70 V
388. Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 5,90 V
  VAISTAŽOLĖS. VETERINARINIAI VAISTAI    
389. Askorbo rūgšties nustatymas (papildomai gali būti nustatomas vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgnio (drėgmės) kiekis) 14,20 V
390. Brinkimo indekso nustatymas vaistažolėse 4,30 V
391. Chloridų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja 5,60 V
392. Chloro (Cl) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde 7,80 V
393. Dekstrinų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja 4,80 V
394. Ekstraktyvių medžiagų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai gali būti nustatomas drėgnio (drėgmės) kiekis) 11,30 V
395. Eterinių aliejų nustatymas vaistažolėse (papildomai gali būti nustatomas drėgnio (drėgmės) kiekis) 13,60 V
396. Fosfato (H2PO4) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde 5,00 V
397. Kalcio chlorido (CaCl2) kiekio nustatymas pašarų papilde 6,10 V
398. Kalcio (Ca2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde 6,50 V
399. Liekanų po išgarinimo nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose 7,50 V
400. Lūžio rodiklio nustatymas trietanolamine, Europos farmakopėja 4,30 V
401. Magnio (Mg2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde 6,50 V
402. Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale 7,70 V
403. Priemaišų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose 4,10 V
404. Redukuojančių cukrų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja 4,20 V
405. Spalvinės reakcijos nustatymas veterinariniuose vaistuose 5,40 V
406. Sulfatų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja 5,10 V
407. Vienos pakuotės vidutinės masės nustatymas 3,00 V
408. Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja 14,10 V
409. Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja 11,30 V
410. Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja 36,30 V
411. Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja 11,00 V
412. Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas veterinariniuose  vaistuose 13,90 V
413. Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose 4,10 V
  ŽUVYS, ŽuvININKYSTĖS GAMINIAI    
414. Fosforo kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose 15,60 V
415. Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys) 128,00 V
416. Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai) 219,80 V
417. Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose spektrofotometriniu metodu 17,80 V
418. Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose 11,50 V
419. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose 7,90 V
420. Netirpiųjų priemaišų kiekio nustatymas žuvų taukuose 15,00 V
421. pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose 5,70 V
422. Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas 4,40 V
423. Vandens aktyvumo nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose 12,10 V

_____________________________________

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas;

DCh – dujų chromatografijos metodas;

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas;

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

UESCh-MS/MS – ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

ESCH-MS/MS – efektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas;

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas;

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas;

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one;

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one;

ECD – elektronų gaudymo detektorius;

NPD – azoto-fosforo detektorius;

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas;

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas;

 

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

CHEMINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI TERITORINIUOSE SKYRIUOSE

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

 

Tyrimo kaina, Eur Tyrimai atliekami*
1. Alaus santykinio tankio nustatymas 7,90 K, L, P, Š
2. Amonio nustatymas vandenyje 6,20 K, L, P, Š,TL
3. Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje 15,50 L, TL
4. Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau) 11,90

L, TL

 

5. Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu 95,80

L

 

6. Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu 141,80 L
7. Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau) 42,80

L

 

8. Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose pieno gaminiuose, mėsoje, žuvyje IFA metodu 52,00

L

 

9. Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu 6,20 K, L, P, Š, TL
10. Drumstumo nustatymas vandenyje 4,50 K, L, P, Š
11. Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje 2,70 K, L, P, Š, TL
12. Riebalinės fazės stabilumo nustatymas majonezo gaminiuose 6,50 K
13. Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje 12,00 K, L, P, Š, TL
14. Etilo alkoholio ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje 18,20 K, L, P, Š, TL
15. Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausųjų medžiagų kiekio nustatymas aluje 30,80 K, L, P, Š, TL
16. Fluorido nustatymas vandenyje 14,60 L
17. Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 10,00 K, L, P, Š, TL
18. Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas) 7,00

K, L, P, Š

 

19. Kalcio nustatymas vandenyje 5,50 K, P, Š
20. Konservuojančių medžiagų (benzoinės ir sorbo rūgščių) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu 50,00

K

 

21. Laisvojo chloro nustatymas vandenyje 11,40 L
22. Magnio nustatymas vandenyje 5,70 K, P, Š
23. Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 7,00 K, L, P, Š, TL
24. Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 6,40 K, L, P, Š, TL
25. Permanganato indekso nustatymas vandenyje 8,20 K, L, P, Š, TL
26. pH nustatymas vandenyje 3,00 K, L, P, Š, TL
27. Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje 13,70 K, L, P, Š, TL
28. Rūgštingumo nustatymas aluje 3,90 K, L, P, Š, TL
29. Spalvos nustatymas aluje 5,50 K, L, P, Š, TL
30. Spalvos nustatymas vandenyje 7,30 K, L, P, Š, TL
31. Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu 9,80 K, L, P, Š
  BENDRI RODIKLIAI    
32. Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu** 13,50 K, L, P, TL
33. Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu 13,40 L, P, Š, TL
34. Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu 4,10 L, P, Š, TL
35. Drėgnio (drėgmės) nustatymas 8,70 K, L, P, Š, TL
36. Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau) 7,40 K, L, P, Š, TL
37. Pelenų kiekio nustatymas 7,60 K, L, TL
38. Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau) 6,70 K, L, TL
39. pH nustatymas maisto produktuose 3,60 K, L, P, Š, TL
40. Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu** 17,30 K, L, P, Š, TL
Grūdai, Miltiniai gaminiai    
41. Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kviečių miltuose 5,50 TL
42. Duonos akytumo nustatymas 3,80 K, L, P, Š, TL
43. Priemaišų nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose 6,40 L, TL
44. Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė)) 10,40

K, L, TL

 

45. Pelenų kiekio nustatymas grūduose ir miltiniuose gaminiuose 7,50 K, L, TL
Cukrus, Druska, Konditerija    
46. Riebalų kiekio nustatymas miltiniuose kepiniuose 7,50 K, L, P, Š, TL
47. Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas miltiniuose kepiniuose 6,00 K, L, P, Š, TL
MEDUS    
48. Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje 7,50 K, L, P, Š, TL
49. Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys) 14,00 K, L, P, Š, TL
50. Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau) 11,40 K, L, P, Š, TL
51. Dėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje 5,20 K, L, P, Š, TL
52. Hidroksimetilfurfurolo nustatymas meduje AESCh metodu 52,00 K
53. Laidumo nustatymas meduje 7,10 K, L, P
54. Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje 13,00 L
MĖSA, MĖSOS GAMINIAI    
55. Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 27,60 K, L, P, TL
56. Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 25,10 L, Š, TL
57. Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 44,20 K, L, P, TL
58. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 9,00 K, L, P, Š, TL
59. Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose** 8,50 K, L, P, Š, TL
60. Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose 4,40 L
61. Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose 4,50 L
62. Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu 4,30 K, P
63. Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose 21,00 L
PAŠARAI    
64. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose 9,10 K, P, L, TL
65. Fosforo kiekio nustatymas pašaruose 18,00 K, L
66. Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose 14,10 L, TL
67. Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau) 8,80

L, TL

 

68. Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose** 15,00 K, L, TL
69. Rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose** 11,01 K, L, TL
70. Kalcio kiekio nustatymas pašaruose titrimetriniu metodu** 22,00 K
71. Toksiškumo nustatymas pašaruose 7,60 L
Pienas, pieno GAminiai    
72. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose 7,70 L, Š
73. Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose 17,20 L
74. Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose 8,40 L
75. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu 7,70 K, L, TL
76. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau) 7,00 K, L, TL
77. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu 22,40 K, L, Š, TL
78. Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau) 15,90

K, L, Š, TL

 

79. Sausųjų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste 16,40 L, P
80. Sausųjų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau) 12,90

L, P

 

ALIEJAI. GYVULINIAI, AUGALINIAI RIEBALAI
81. Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 10,40

L

 

82. Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 19,20 K, L, Š
83. Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau) 11,20

K, L, Š

 

84. Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 20,00

L, TL

 

85. Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 13,90

L, TL

 

86. Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 9,30

K, L, TL

 

87. Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau) 8,60

K, L, TL

 

88. Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 6,80 K, L, Š, TL
89. Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose 10,90 L
Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai    
90. Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 4,10

k

 

91. Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 10,70

k

 

92. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 10,70 K, L, P, Š, TL
93. Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu 5,20 K, L, P, Š
94. Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose 5,90

L, P, Š, TL

 

ŽUVYS, Žuvininkystės gaminiai    
95. Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose IFA metodu 62,40

L

 

96. Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys) 128,00 L
97. Histamino nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai) 219,80 L
98. Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose 11,50

L, TL

 

99. Natrio benzoato kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose titrimetriniu metodu 15,80

L

 

100. Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose** 7,90 K, L, P, Š, TL
101. pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose** 5,70 K, L, TL
102. Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas 4,40 K, L, Š, TL
103. Fosforo kiekio nustatymas 15,60 L
104. Riebalų kiekio nustatymas rūgštinės hidrolizės metodu** 21,20 K, L

____________________________________________

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas

DCh – dujų chromatografijos metodas

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one

ECD – elektronų gaudymo detektorius

NPD – azoto-fosforo detektorius

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas

 

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

 

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai

atliekami*

1. Aerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose

7,00

 

V
2. Apšvitinimo jonizuojančiąja spinduliuote nustatymas augaliniuose produktuose

24,00

 

V

 

3. Anisakidae šeimos lervų aptikimas virškinimo metodu (iki 100 g mėginio) 8,70 V
4. Aruodinių kenkėjų – vabzdžių aptikimas, skaičiavimas ir (arba) pažeidimų procentais nustatymas maisto produktuose ir pašaruose

11,00

 

V

 

5. Cronobacter sakazakii aptikimas piene ir pieno produktuose 12,00 V
6. Enterokokų (E. faecalis ir E. faecium) skaičiaus nustatymas mėsoje ir mėsos gaminiuose

12,00

 

V

 

7. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiavimas maisto produktuose**

7,00

 

V

 

8. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas arba skaičiaus nustatymas maisto produktuose tikėtiniausio skaičiaus metodu**

13,00

 

V

 

9. Enterokokų aptikimas arba skaičiaus nustatymas maisto produktuose, skirtuose eksportui į RF 12,00 V
10. Kampilobakterijų aptikimas maisto produktuose (be rūšies nustatymo)** 18,00

V

 

11. Kampilobakterijų skaičiavimas maisto produktuose 16,00 V
12. Koagulazę gaminančių stafilokokų (įskaitant ir S. aureus) aptikimas arba skaičiavimas maisto produktuose** 10,00

V

 

13. Koagulazę gaminančių stafilokokų (įskaitant ir S. aureus) skaičiaus nustatymas maisto produktuose pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 6888-2+A1:2005 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiavimas. 2 dalis. Metodas, naudojant triušių kraujo plazmos fibrinogeno agaro terpę“

10,00

 

V

 

14. Koliforminių bakterijų skaičiavimas maisto produktuose** 8,00 V
15. Koliforminių bakterijų aptikimas arba skaičiaus nustatymas maisto produktuose tikėtiniausio skaičiaus metodu**

8,00

 

V

 

16. Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu**

5,00

 

V

 

17. Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje**

6,00

 

V

 

18. Legionelių skaičiaus nustatymas vandenyje membraninio filtravimo metodu**

14,00

 

V

 

19. Lūžinių klostridijų (C. perfringens) aptikimas arba skaičiavimas maisto produktuose

10,00

 

V

 

20. Lūžinių klostridijų (C. perfringens) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu

9,00

 

V

 

21. Medaus botaninės sudėties nustatymas 21,00 V
22. Mezofilinių arba termofilinių anaerobinių bakterijų sporų skaičiaus nustatymas piene ir sūriuose 9,00 V
23. Mielių ir (ar) pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas maisto produktuose ir pašaruose** 10,00

V

 

24. Monocitogeninių listerijų (L. monocytogenes) aptikimas maisto produktuose** 13,00

V

 

25. Monocitogeninių listerijų (L. monocytogenes) aptikimas maisto produktuose (26–125 g mėginyje) 27,00 V
26. Monocitogeninių listerijų (L. monocytogenes) aptikimas maisto produktuose BAX Q7 metodu 21,00

V

 

27. Monocitogeninių listerijų (L. monocytogenes) skaičiaus nustatymas maisto produktuose** 16,00

V

 

28. Listerijų (Listeria monocytogenes) augimo potencialo nustatymas gatavuose maisto produktuose (tiriamos 3 skirtingos gatavų maisto produktų partijos) 1578,00 V
29. Numanomų vaškinių bacilų (B. cereus) skaičiaus nustatymas maisto produktuose**

11,00

 

V

 

30. Potencialiai enteropatogeninių Vibrio spp., Vibrio parahaemolyticusVibrio cholerae ir Vibrio vulnificus aptikimas maisto produktuose

14,00

 

V

 

31. Parazitologinis žuvų, žuvininkystės gaminių tyrimas (maistinės žuvys ir žuvininkystės gaminiai)**

9,00

 

V

 

32. Patogeninių enterokolitinių jersinijų (Y. enterocolitica) aptikimas maisto produktuose

13,00

 

V

 

33. Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas maisto produktuose**

13,00

 

V

 

34. Pramoninis sterilumas maisto produktuose, skirtuose eksportui į RF

11,00

 

V

 

35. Pramoninis sterilumas piene ar pieno gaminiuose 8,00 V
36. Pseudomonų skaičiaus nustatymas mėsoje ir jos gaminiuose 7,00 V
37. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (≤ 25 g mėginyje, be rūšies nustatymo)

8,00

 

V
38. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (100 g mėginyje, be rūšies nustatymo) 9,00 V
39. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (101–325 g mėginyje), be rūšies nustatymo 15,00 V
40. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (326–750 g mėginyje), be rūšies nustatymo 26,00 V
41. Salmonelių aptikimas maisto produktuose BAX Q7 metodu (be rūšies nustatymo) 20,00

V

 

42. Salmonelių aptikimas vandenyje membraninio filtravimo metodu (be rūšies nustatymo) 7,00

V

 

43. Sojos baltymų kiekio procentais nustatymas mėsos gaminiuose IFA metodu

42,00

 

V

 

44. Somatinių ląstelių skaičiaus nustatymas piene mikroskopavimo metodu

8,00

 

V

 

45. Stafilokokinių enterotoksinų aptikimas maisto produktuose IFA metodu

44,00

 

V

 

46. Sulfitus redukuojančių klostridijų aptikimas arba skaičiaus nustatymas maisto produktuose**

10,00

 

V

 

47. Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu**

8,00

 

V

 

48. Sulfitus redukuojančių klostridijų sporų skaičiaus nustatymas piene ir (ar) pieno gaminiuose 9,00 V
49. Šigelių aptikimas maisto produktuose** 10,00 V
50. Termofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas piene ir (ar) grietinėlėje 7,00 V
51. Termofilinių bakterijų skaičiaus nustatymas piene ir pieno gaminiuose 7,00

V

 

52. Trichinelių lervų aptikimas pamatiniu aptikimo (virškinimo) metodu 8,70

V

 

53. Žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu**

7,00

 

V

 

54. Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu**

5,00

 

V

 

55. Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas maisto produktuose**

10,00

 

V

 

56. Žarninių lazdelių (E. coli) ir (ar) koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje Colilert-Quanti Tray tikėtiniausio skaičiaus metodu

8,40

 

V

 

57. Žarninių lazdelių (E. coli) aptikimas arba skaičiaus nustatymas maisto produktuose tikėtiniausio skaičiaus metodu**

10,00

 

V

 

58. Žarninių lazdelių (E. coli) O157 aptikimas maisto produktuose BAX Q7 metodu

20,00

 

V

 

59. Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu**

6,00

 

V

 

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

 

** Sudarius tyrimų atlikimo sutartį, kurioje užsakovas įsipareigoja pateikti 100 ir daugiau mėginių to paties pavadinimo tyrimų atlikimui per einamuosius metus, taikoma 20 % laboratorinių tyrimų kainos nuolaida.

MAISTO PRODUKTŲ MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI TERITORINIUOSE SKYRIUOSE

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

 

Tyrimo kaina, Eur

 

Tyrimai

atliekami*

1. Aerobinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas maisto produktuose** 7,00

P, Š, K, L, TL

 

2. Aruodinių kenkėjų-vabzdžių aptikimas, skaičiavimas ir (ar) pažeidimų procentais nustatymas maisto produktuose ir pašaruose 10,00

L, TL

 

3. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas maisto produktuose** 6,30

P, Š, K, L, TL

 

4. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas maisto produktuose tikėtiniausio skaičiaus metodu 13,00

P, K, L, TL

 

5. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje 6,00 L
6. Kampilobakterijų aptikimas maisto produktuose (be rūšies nustatymo) 18,00

K, L, Š

 

7. Kampilobakterijų skaičiaus nustatymas maisto produktuose 16,00 K, P, Š
8. Koagulazę gaminančių stafilokokų (įskaitant ir S. aureus) skaičiaus nustatymas maisto produktuose** 9,00

Š, K, L, TL

 

9. Koagulazę gaminančių stafilokokų (įskaitant ir S. aureus) skaičiaus nustatymas maisto produktuose pagal Lietuvos stardarto LST EN ISO 6888-2+A1:2005 „Maisto ir pašarų mikrobiologija. Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiavimas. 2 dalis. Metodas, naudojant triušių kraujo plazmos fibrinogeno agaro terpę.“ 10,00

L,TL

 

10. Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maisto produktuose** 7,00

P, Š, K, L, TL

 

11. Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu 5,00

P, Š, K, L, TL

 

12. Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maisto produktuose tikėtiniausio skaičiaus metodu** 7,00

P, Š, K, L, TL

 

13. Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje 5,00 P, Š, K, L, TL
14. Listerijų (Listeria spp.) aptikimas maisto produktuose 14,50 L, TL
15. Lūžinių klostridijų (C. perfringens) skaičiavimas maisto produktuose 10,00

P, Š, K, L, TL

 

16. Lūžinių klostridijų (C. perfringens) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu 9,00

Š, K, L, TL

 

17. Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas** 6,50 L
18. Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas** 7,00 L
19. Mielių ir (ar) pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas maisto produktuose ir pašaruose** 7,00

P, Š, K, L,TL

 

20. Mielių ir (ar) pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje 7,00 L, TL
21. Mikologinis tyrimas (patologinė medžiaga, skutenos) 9,00 TL
22. Monocitogeninių listerijų (L. monocytogenes) aptikimas maisto produktuose ** 11,00

P, Š, K, L, TL

 

23. Monocitogeninių listerijų (L. monocytogenes) skaičiaus nustatymas maisto produktuose ** 12,00

P, Š, K, L, TL

 

24. Numanomų vaškinių bacilų (B. cereus) skaičiaus nustatymas maisto produktuose ** 8,00

Š, K, L, TL, P

 

25. Numanomų pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas maisto produktuose 7,00 K, L, TL
26. Potencialiai enteropatogeninių Vibrio spp., Vibrio parahaemolyticusVibrio cholerae ir Vibrio vulnificus aptikimas maisto produktuose 12,00

L, Š, TL

 

27. Parazitologinis žuvų ir jų gaminių tyrimas (maistui skirtose žuvyse ir jų gaminiuose)** 9,00

K, L, Š, TL, P

 

28. Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas maisto produktuose 9,20 L
29. Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas maisto produktuose ** 9,00

L, TL

 

30. Pseudomonų skaičiaus nustatymas žuvyje 7,00 TL
31. Pramoninis sterilumas (konservuoti maisto produktai) 11,00 L
32. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (be rūšies nustatymo)** 8,00 P, K, L, Š, TL
33. Salmonelių aptikimas vandenyje membraninio filtravimo metodu (be rūšies nustatymo) 7,00 P, K, L, Š, TL
34. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (100 g mėginyje, be rūšies nustatymo) 9,00 L
35. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (101–325 g tiriamajame mėginyje), be rūšies nustatymo 15,00 P, L
36. Salmonelių aptikimas maisto produktuose (326–750 g mėginyje), be rūšies nustatymo 26,00 L
37. Salmonelių aptikimas maisto produktuose, pašaruose, nuoplovose BAX Q7 metodu (be rūšies nustatymo) 19,00

 

L

38. Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas maisto produktuose** 7,00 P, Š, K, L, TL
39. Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu 8,00 P, Š, K, L, TL
40. Šigelių aptikimas maisto produktuose 11,00 L
41. Trichinelių lervų aptikimas pamatiniu aptikimo (virškinimo) metodu 11,30 Š, K, L, TL
42. Žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu 5,00

Š, K, L, TL

 

43. Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu 4,00 P, Š, K, L, TL
44. Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas maisto produktuose ** 7,00 P, Š, K, L, TL
45. Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas maisto produktuose tikėtiniausio skaičiaus metodu ** 10,00 P, Š, K, L, TL
46. Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje membraninio filtravimo metodu 6,00

P, Š, K, L, TL

 

47. Žarninių lazdelių (E. coli) ir (ar) koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas geriamajame vandenyje Colilert-Quanti Tray tikėtiniausio skaičiaus metodu ** 8,40 K, TL

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

 

** Sudarius tyrimų atlikimo sutartį, kurioje užsakovas įsipareigoja pateikti 100 ir daugiau mėginių to paties pavadinimo tyrimų atlikimui per einamuosius metus, taikoma 20 % laboratorinių tyrimų kainos nuolaida.

JUSLINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.

 

Tyrimo pavadinimas Tyrimo kaina, Eur Tyrimai atliekami*
1. Juslinių rodiklių nustatymas naudojant skirtumų testus 25,00 V
2. Juslinių rodiklių nustatymas naudojant aprašymo metodą 25,00 V, L
3. Pieno ir pieno produktų juslinių rodiklių nustatymas balais 29,00 V
4. Slenkstinės kvapo vertės ir slenkstinės skonio vertės nustatymas vandenyje 30,00 V

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

RADIOLOGINIŲ IR KRAUJO BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas

Tyrimo

kaina, Eur

Tyrimai atliekami*
Radiologiniai tyrimai
1. Vieno arba dviejų radionuklidų aktyvumo nustatymas gama spektrometru 13,90 V
2. Cezio-137 aktyvumo tyrimas gama radiometru 8,40 K
3. Cezio-137/134, J-131 aktyvumo tyrimas ORTEC radiometru 13,90 V, K, L
4. Tričio (H-3) aktyvumo vandenyje tyrimas 75,90 V
5. Stroncio (Sr-90) aktyvumo tyrimas 109,80 V
6. Bendras baltymas (TP) 2,60 L, Š, V
7. Fosforas (P) 2,90 L, Š, V
8. Kalcis (Ca) 2,60 L, Š, V
9. Cholesterolis (CHOL) 2,30 V
10. Gliukozė (GLU) 2,30 V
11. Magnis (Mg) 2,60 V
12. Šarminė fosfatazė (ALP) 2,30 V
13. Geležis (Fe) 3,20 V
14. Šlapalas (UREA) 2,60 V
15. Bendras bilirubinas (BIL-T) 2,90 V
16. Tiesioginis bilirubinas tiesioginis (BIL-D) 2,30 V
17. Albuminai (ALB) 2,60 V
18. Kreatininas Jaffe (CREJ) 2,90 V
19. Kreatinkinazė (CK) 3,20 V
20. Gama gliutamiltransferazė (GGT) 2,30 V
21. Aspartato aminotransferazė (AST) 2,60 V
22. Laktato dehidrogenazė (LDH) 3,20 V
23. Alanino aminotransferazė (ALT) 2,90 V
24. Karotinas 3,10 Š
25. Rezervinio šarmingumo nustatymas 3,70 L

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS IR GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.

 

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

 

Tyrimai

atliekami*

 

1.

 

Listerijų (Listeria monocytogenes) nustatymas maisto produktuose PGR metodu.

 

30,00

 

V

2.

 

Kampilobakterijų (Campylobacter jejuni ir Campylobacter coli) nustatymas maisto produktuose PGR metodu

 

32,00

 

V

 

3.

 

Salmonelių nustatymas maisto produktuose PGR metodu

 

30,00

V

 

4.

 

Žarninės lazdelės E. coli genų (VTEC1, VTEC2 ir eae) nustatymas maisto produktuose PGR metodu (tipavimas )

 

55,00

V

 

5.

 

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) genų (mecA ir nuc) nustatymas PGR metodu (tipavimas)

 

55,00

V

 

6.

 

Arklių genotipo tyrimas – DNR pasikartojančios trumpos nukleotidų sekos (12 lokusų)

 

40,00

V

 

7.

 

Trichinelių (Trichinella) lervų rūšies nustatymas PGR metodu

 

32,00

V

 

8.

 

Bičių nozemozės sukėlėjų Nosema apis ir Nosema ceranae nustatymas PGR metodu

 

42,00

V

 

9.

 

Mikobakterijų (Mycobacterium tuberculosis ar Mycobacterium bovis) DNR nustatymas PGR metodu

 

48,00

V

 

10.

 

Bruceliozės sukėlėjų nustatymas PGR tyrimo metodu

 

48,00

V
11. Q karštinės ligos sukėlėjų nustatymas tikro laiko PGR metodu 45,00 V

 

12.

 

Galvijų ir kiaulių DNR nustatymas maisto produktuose ir pašaruose PGR metodu

 

76,00

V

 

13.

 

Arklių DNR nustatymas maisto produktuose ir pašaruose PGR metodu

 

76,00

V

 

14.

 

Avių DNR nustatymas maisto produktuose ir pašaruose PGR metodu

 

76,00

V

 

15.

 

Vištų DNR nustatymas maisto produktuose ir pašaruose PGR metodu

 

76,00

 

V

 

16.

 

Kalakutų DNR nustatymas maisto produktuose ir pašaruose PGR metodu

 

76,00

V

 

17.

 

Paukščių gripo A tipo viruso ir jo potipių (H5 ir H7) identifikavimas tikro laiko atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos (AT–PGR) metodu

 

45,00

 

V

 

18.

 

Galvijų virusinės diarėjos viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

42,00

V

 

19.

 

Aujeskio viruso DNR nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

48,00

V

 

20.

 

Klasikinio kiaulių maro viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

48,00

V
21.

 

Kiaulių vezikulinės ligos viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

48,00

V

 

22.

 

Niukaslo ligos viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

48,00

V

 

23.

 

Mėlynojo liežuvio ligos viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

48,00

V

 

24.

 

Afrikinio kiaulių maro viruso nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

32,00

V

 

25.

 

Paukščių infekcinio laringotracheito sukėlėjų nustatymas PGR metodu

 

48,00

V

 

26.

 

Snukio ir nagų ligos viruso nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

48,00

V

 

27.

 

Pasiutligės tyrimas PGR metodu

 

100,00

V

 

28.

 

Šmalenbergo ligos viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

48,00

V

 

29.

 

Avių priono baltymo genotipo nustatymas

 

51,00

V
30. Koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) viruso nustatymas tikro laiko PGR metodu 76,00 V
31. Noroviruso nustatymas AT-PGR metodu 150,00 V
32. Hepatito A viruso nustatymas AT-PGR metodu 150,00 V

 

33.

Augalinės kilmės komponentų rūšies nustatymas maisto produktuose PGR metodu

 

48,00

V

 

34.

 

Genetiškai modifikuotų organizmų nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

232,00

V

 

35.

 

Kiekybinis genetiškai modifikuotos sojos nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

172,00

V

 

36.

 

Kiekybinis genetiškai modifikuotų kukurūzų nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

172,00

 

V

 

37.

 

Genetiškai modifikuoto rapso nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

172,00

V

 

38.

 

Genetiškai modifikuotų ryžių nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

130,00

V

 

39.

 

Genetiškai modifikuotų linų nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

125,00

V

 

40.

 

Genetiškai modifikuotų bulvių nustatymas tikro laiko PGR metodu

 

130,00

V

 

41.

 

Genetiškai modifikuotos medvilnės nustatymas PGR metodu

 

172,00

V

 

42.

 

Koi herpes viruso nustatymas realaus laiko PGR metodu

 

42,00

V

 

43.

 

Koi herpes viruso nustatymas realaus laiko PGR metodu ir pavasarinės karpių viremijos antigeno nustatymas IFA metodu

 

46,00

V

 

44.

 

Laktobacilų (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus delb. Subsp. bulgaricus) nustatymas PGR metodu

 

42,00

V

 

45.

 

Bifidobakterijų (Bifido bifidum ir Bifido longum) nustatymas PGR metodu

 

42,00

V

 

46.

 

Infekcinės lašišų anemijos viruso nustatymas AT-PGR metodu

 

42,00

V

 

47.

 

Žuvies rūšies identifikavimas DNR brūkšniniu kodavimu

 

100,00

V

Raidinės santrumpos:

PGR – polimerazės grandininės reakcijos metodas

AT-PGR – atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininės reakcijos metodas

 

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

BAKTERIOLOGINIŲ, PARAZITOLOGINIŲ, HIDROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas Tyrimo kaina, Eur Tyrimai atliekami*
GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI (1 mėginys)    
1. Arklių kontaginio metrito tyrimas 10,00 V
2. Bruceliozės tyrimas 20,00 V
3. Juodligės tyrimas (mikroskopinis metodas) 6,00 V
4. Kiaulių dizenterijos nustatymas (Serpulina hyodysenteriae) 3,00 V
5. Kiaulių raudonligės tyrimas 7,50 L, P, Š, TL, V
6. Paratuberkuliozės tyrimas (atrajotojai (mikroskopinis metodas)) 3,50 V
7. Tuberkuliozės tyrimas 20,00 V
Sukėlėjų aptikimas PATOLOGINĖje IR KLINIKINĖje MEDŽIAGOje (1 mėginys)    
8. Edvardsielių (Edvardsiella spp.) aptikimas 5,00 V
9. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas 6,00 L, Š
10. Hemofilų (Haemophilus spp.) / aktinobacilų (Actinobacillus spp.) aptikimas 7,00 K, P, Š, TL, V
11. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas 8,50 K, L, P, Š, V
12. Listerijų (Listeria spp.) aptikimas 7,00 K, L, P, Š, TL, V
13. Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas 13,00 K, L, P, Š, TL, V
14. Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas 8,00 K, V
15. Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas 5,00 K, L, P, Š, TL, V
16. Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas 5,00 K, L, P, Š, TL, V
17. Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje 7,00 K, L, P, Š, TL, V
18. Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas 5,00 K, L, P, Š, TL, V
19. Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas 5,00 K, L, P, Š, TL, V
20. Vibrionų (Vibrio spp.) aptikimas 5,00 L, V
21. Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas 12,00 K, L, P, Š, TL, V

Sukėlėjų aptikimas patologinėje medžiagoje

(2 ir daugiau mėginių iš vieno gyvūno)

   
22. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas 18,00 K, L, P, Š, V
23. Listerijų (Listeria spp.) aptikimas 14,00 K, L, P, Š, TL, V
24. Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas 10,00 K, L, P, Š, TL, V
25. Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas 11,00 K, L, P, Š, TL, V
26. Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje 16,00 K, L, P, Š, TL, V
27. Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas 12,50 K, L, P, Š, TL, V
28. Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas 8,00 K, L, P, Š, TL, V
29. Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas 22,00 K, P, Š, TL, V
MASTITINIO PIENO TYRIMAS    
30. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas 3,00 L, P, Š, TL, V
31. Mastito sukėlėjų aptikimas 4,50 K, L, P, Š, TL, V
BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS NUSTATYMAS    
32. Diskų difuzijos metodas (5–6 diskai) 4,50 K, L, P, Š, TL, V
33. Diskų difuzijos metodas (10–12 diskų) 5,00 K, L, P, Š, TL, V
34. Aerobinių bakterijų minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas 23,50 V
35. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas 20,00 V
BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS    
36. Bakterijų kultūrų patvirtinimas 17,00 V
37. Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės nustatymas 26,50 V
TEPINĖLIŲ TYRIMAI    
38.

Akių tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica, mieliagrybių, jautrumo nustatymas)

12,00 K, L, P, Š, TL, V
39.

Ausies landos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., mieliagrybių, jautrumo nustatymas)

9,00 K, L, P, Š, TL, V
40.

Gerklės tyrimas

(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., mieliagrybių, jautrumo nustatymas)

13,00 K, L, P, Š, TL, V
41. Kraujo tyrimas 8,00 V
42.

Lytinių organų tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Listeria spp., Clostridia spp., jautrumo nustatymas)

15,00 K, L, P, Š, TL, V
43.

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp.)

8,00 K, P, Š, TL, V
44.

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp. ir Trichomonas spp.)

10,00 K, P, Š, V
45. Nosies landų tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., jautrumo nustatymas) 12,00 K, L, P, Š, TL, V
46.

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo nustatymas)

9,00 K, L, P, Š, TL, V
47.

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo, dermatofitų nustatymas)

15,00 K, L, P, Š, TL, V
48.

Pažeistos odos tyrimas

(dermatofitų nustatymas)

12,00 K, V
49.

Pažeistos odos tyrimas

(meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko nustatymas)

6,00 V
50. Sinovijos skysčio tyrimas 8,00 V
ŠLAPIMO IR IŠMATŲ BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI    
51. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas 5,00 K, L, P, Š, TL, V
52. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas 13,00 P, Š, V
53. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas išmatose 8,50 K, L, P, Š, V
54. Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas 8,00 K, L, P, Š, TL, V
55. Listerijų (Listeria spp.) aptikimas išmatose 5,50 K, L, P, Š, TL, V
56. Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose 7,00 K, L, P, Š, TL, V
57. Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas 8,00 K, L, P, Š, TL, V
58. Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas išmatose 7,00 K, L, P, Š, TL, V
59.

Išmatų tyrimas

(Salmonella spp., patogeninės Escherichia coli, Campylobacter spp., jautrumo nustatymas)

14,00 K, L, P, Š, TL, V
60.

Šlapimo tyrimas

(Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp., jautrumo nustatymas)

10,00 K, L, P, Š, TL, V
SPERMOS TYRIMAI    
61. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas 8,00 K, Š, V
62. Koliforminių bakterijų nustatymas (koliforminis indeksas, arba coli titras) 3,00 K, TL, V
63. Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas 5,00 K, Š, TL, V
64. Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas 3,50 K, Š, TL, V
GYVŪNŲ PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI    
65. Babeziozės tyrimas 4,00 P
66. Ektoparazitų nustatymas 2,50 K, L, P, Š, TL, V
67. Išmatų tyrimas Berman‘o metodu (plaučių parazitų nustatymas) 6,00 L, TL, V
68. Išmatų tyrimas McMaster‘io metodu (kiaušinėlių ir oocistų skaičiaus nustatymas) 3,00 K, L, P, Š, TL, V
69.

Išmatų tyrimas sedimentacijos metodu

(Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomus spp. nustatymas)

6,00 L, V, TL
70. Trichomonų nustatymas (atrajojantys gyvūnai) 3,00 K, P, Š, V
71. Patologinės medžiagos parazitologiniai tyrimai 7,50 V
BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI    
72. Akarozės nustatymas 2,00 K, L, P, Š, TL, V
73. Amerikinio ir europinio bičių perų puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje 10,00 K, L, P, Š, V
74. Amerikinio ir europinio bičių perų puvinių sukėlėjų nustatymas bičių peruose 5,50 K, L, P, Š, TL, V
75. Brauliozės (Braula spp.) nustatymas 1,50 K, L, P, Š, TL, V
76. Kalkinių ir akmeninių perų tyrimas 6,50 K, L, P, Š, V
77. Bitinio žvilgvabalio (Aethina tumida) aptikimas 1,00 K, L, P, Š, TL, V
78. Nozemų (Nosema spp.) sporų aptikimas 2,00 K, L, P, Š, TL, V
79. Nozemų (Nosema spp.) sporų skaičiaus nustatymas 3,00 V
80. Varroa destructor erkių aptikimas 1,50 K, L, P, Š, TL, V
81. Varroa destructor erkių skaičiaus nustatymas 3,00 V
82. Tropilaelaps spp. erkių aptikimas 1,50 K, L, P, Š, TL, V
83.

Bičių ektoparazitų aptikimas

(Varroa destructor, Tropilaelaps spp., Aethina tumida, Braula spp.)

4,00 K, L, P, Š, TL, V
ŽUVŲ LIGŲ TYRIMAI    
84. Aeromonozės tyrimas 6,00 K, L, P, Š, V
85. Parazitologinis tyrimas 10,00 K, L, P, Š, TL, V
86. Pseudomonozės tyrimas 6,50 K, L, P, Š, TL, V
87. Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas 8,00 K, V
APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI    
Aptikimas    
88. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas 3,50 K, L, P, Š, TL, V
89. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas 3,50 K, L, P, Š, V
90. Enterokokų (Enterococcus spp.) aptikimas 3,00 K, L, P, TL, V
91. Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas 4,50 K, V
92. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas 9,00 K, L, P, Š, V
93. Koliforminių bakterijų aptikimas 2,00 K, L, P, Š, TL, V
94. Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš transportinės terpės) 6,00 K, L, P, Š, TL, V
95. Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš kempinėlės) 6,50 K, L, P, Š, TL, V
96. Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas 4,00 L, P, Š, V
97. Proteus spp. aptikimas 3,00 L, P, Š, V
98. Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas aplinkoje, kurioje tvarkomi maisto produktai, mėginiuose (be rūšies nustatymo) 6,00 K, L, P, Š, TL, V
99. Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose (be rūšies nustatymo) 6,00 K, L, P, Š, TL, V
100. Streptokokų, diplokokų aptikimas 4,50 L
101. Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas 3,00 L, V
102. Šigelių (Shigella spp.) aptikimas 4,50 L,V
103. Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas 5,00 K, L, P, TL, V
104. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas 3,00 K, L, P, Š, TL, V
105. Žarninių lazdelių O157 (Escherichia coli O157) aptikimas 7,00 L, P, TL, V
106. Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas 8,00 K, L, P, Š, TL, V
KOLONIJAS FORMUOJANČIŲ VIENETŲ SKAIČIAUS NUSTATYMAS    
107.

Aplinkos bakterinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus 10 cm2 nustatymas

(kontaktinės plokštelės)

2,50 K, L, P, Š, TL, V
108.

Aplinkos bakterinės ir mikologinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir mielių bei pelėsinių grybų skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

2,50 K, L, P, Š, TL, V
109. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje) 6,00 L, P, TL, V
110. Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ir kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje) 7,00 L, P, TL, V
111.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

4,50 K, L, P, Š, TL, V
112.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

3,50 K, L, P, Š, TL, V
113.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

4,00 (K, L, P, Š, TL)** V
114. Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas aplinkos mėginiuose 3,00 L
115. Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas aplinkos mėginiuose 3,50 L
116. Mezofilinių pieno rūgties bakterijų nustatymas 7,20 L
117.

Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

5,00 K, L, P, TL
118. Žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje) 7,00 Š, V
119.

Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

5,50 Š, TL, V
120. Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus aptikimas (nuoplovų skystyje) 11,00 L, Š, TL, V
ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI    
121. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu 5,50 K, L, P, Š, TL, V
122. Hemolizuojančių bakterijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu 5,50 K, L, P, Š, TL, V
123. Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu 4,00 K, L, P, Š, TL, V
124. Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu 4,50 K, L, P, Š, TL, V
PAŠARŲ TYRIMAI    
125. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas ir skaičiaus nustatymas ** 7,00 (K, L, P, Š, TL)** V
126.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus

(tikėtiniausias skaičius)

13,00 K, L, P, Š, TL, V
127. Enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas 12,00 K, L, P, TL, V
128. Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas 18,00 K, L, P, Š, V
129. Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus spp.) skaičiaus nustatymas 10,00 K, L, P, Š, TL, V
130. Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas 8,00 K, L, P, Š, TL, V
131. Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas 7,00 K, L, P, Š, TL, V
132. Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas 10,00 K, L, P, Š, TL, V
133. Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas 6,50 L
134. Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičiaus nustatymas 7,00 L
135. Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas 13,00 K, L, P, Š, TL, V
136. Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas 10,00 K, L, P, Š, TL, V
137. Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas 10,00 K, L, P
138. Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas 13,00 L, V
139. Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamajame mėginyje (be rūšies nustatymo)** 8,00

(K, L, P, Š, TL)**

V

140. Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas 11,00 K, L, Š, TL, V
141. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius (tikėtiniausias skaičius) 10,00 Š, TL, V
142. Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas ** 15,00 (K, L, P, Š, TL)** V
Dumblo, jo antrinių žaliavų, trąšų, pakRatų tyrimai    
143. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas 6,00 TL, L, P, Š, V
144. Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas 11,00 TL, L, P, Š, V
145. Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas 7,00 TL, L, P, Š, V
146. Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas 7,00 TL, L, P, Š, V
147. Kirminų kiaušinėlių ir lervų skaičiaus nustatymas 8,00 Š, V
148. Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas 9,00 TL, L, P, Š, V
149. Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas 10,50 TL, L, P, Š, V
150.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamajame mėginyje

(be rūšies nustatymo)

8,00 TL, L, P, Š, V
151.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 50 g tiriamajame mėginyje

(be rūšies nustatymo)

10,00 TL, Š, P, V
152. Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas 7,50 TL, L, Š, V
153. Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas 11,00 TL, V
154. Žarninių enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas 8,50 TL, L, P, Š, V
155. Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas 10,50 TL, L, P, Š, V
 

 

ATVIRŲ VANDENS TELKINIŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS TYRIMAI

   
156.

 

Fitoplanktono rūšies sudėties nustatymas

11,50 V
157.

 

Chlorofilo „a“ kiekio nustatymas fitoplanktone

13,50 V
158.

 

Zooplanktono sudėties ir biomasės nustatymas

13,00 V
159.

 

Atliekų, nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų nustatymas

 

(vizualus vertinimas)

4,00 V
160. Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas 4,50 L, TL, V
161.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(be rūšies nustatymo)

7,00 L, TL, V
162.

Žarninių enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

 

4,50 L, TL, V
163.

 

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

 

 

6,00 L, TL, V

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

 

** Sudarius tyrimų atlikimo sutartį, kurioje užsakovas įsipareigoja pateikti 100 ir daugiau mėginių to paties pavadinimo tyrimų atlikimui per einamuosius metus, taikoma 20 % laboratorinių tyrimų kainos nuolaida.

SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas Tyrimo kaina, Eur Tyrimai atliekami*
ĮVAIRIŲ GYVŪNŲ LIGŲ TYRIMAI
1. Gyvūnų bruceliozės tyrimas RB metodu 1,30 K, Š, V
2. Gyvūnų bruceliozės (B. abortus, B. suis, B. ovis) tyrimas KS metodu 5,00 V
3. Gyvūnų paratuberkuliozės tyrimas IFA metodu 5,00 Š, V
4. Gyvūnų snukio ir nagų ligos tyrimas IFA metodu 7,70 V
5. Gyvūnų toksoplazmozės tyrimas IFA metodu 5,50 V
6. Gyvūnų erkinio encefalito tyrimas IFA metodu 7,50 V
7. Gyvūnų chlamidiozės (Chl. abortus) tyrimas IFA metodu 5,50 V
8. Gyvūnų chlamidiozės (Chl. psittaci) tyrimas KS metodu 5,50 V
9. Gyvūnų leptospirozės tyrimas MA metodu 6,50 V
10. Gyvūnų listeriozės tyrimas LA mikrometodu 3,80 V
11. Gyvūnų mėlynojo liežuvio tyrimas iš kraujo serumo IFA metodu 5,00 Š, V
12. Gyvūnų Šmalenbergo ligos tyrimas iš kraujo serumo IFA metodu 7,60 V
13. Gyvūnų (atrajotojų) neosporozės tyrimas IFA metodu 5,40 V
14. Gyvūnų Ku (Q) karštligės tyrimas IFA metodu 6,40 V
15. Gyvūnų klostridiozės (Clostridium perfringens) alfa toksino antikūnų tyrimas IFA metodu 6,40 V
16. Gyvūnų hepatito E tyrimas IFA metodu 6,40 V
17. Gyvūnų (atrajotojų) mazgelinio dermatito (Capripox viruso antikūnų) tyrimas IFA metodu 6,40 V
18. Ankstyvojo atrajotojų vaikingumo nustatymas iš kraujo serumo IFA metodu 6,50 V
ARKLIŲ LIGŲ TYRIMAI V
19. Afrikinio arklių maro tyrimas IFA metodu 6,50 V
20. Arklių infekcinės anemijos tyrimas IDAG metodu 5,00 V
21. Arklių infekcinės anemijos tyrimas IFA metodu 5,00 V
22. Arklių įnosių tyrimas KS metodu 5,00 V
23. Arklių kergimo ligos tyrimas KS metodu 8,00 V
24. Arklių rinopneumonijos tyrimas IFA metodu 23,00 V
GALVIJŲ LIGŲ TYRIMAI
25. Galvijų bruceliozės tyrimas iš pieno IFA metodu 2,20 K, Š
26. Galvijų bruceliozės tyrimas iš kraujo serumo IFA metodu 2,20 K, Š, V
27. Galvijų leukozės tyrimas iš pieno IFA metodu 2,20 K, Š
28. Galvijų leukozės tyrimas iš kraujo serumo IFA metodu 2,20 K, Š, V
29. Galvijų leukozės tyrimas IDAG metodu 2,20 K
30. Galvijų mikoplazmozės (M. bovis) tyrimas IFA metodu 5,20 V
31. Galvijų mėlynojo liežuvio tyrimas iš serumo ir pieno IFA metodu 5,00 V, Š
32. Galvijų paratuberkuliozės tyrimas iš pieno IFA metodu 5,00 V
33. Ankstyvojo karvių veršingumo nustatymas iš kraujo serumo IFA metodu 6,50 V
AVIŲ IR OŽKŲ LIGŲ TYRIMAI
34. Avinų epididimito (B. ovis) tyrimas IFA metodu 5,10 V
35. Avių arba ožkų bruceliozės tyrimas IFA metodu 3,90 V
36. Avių ir ožkų artrito/encefalito ir Maedi-Visnos ligos tyrimas IFA metodu 4,90 V
37. Avių pseudotuberkuliozės (kazeozinio limfadenito) tyrimas IFA metodu 6,40 V
KIAULIŲ LIGŲ TYRIMAI
38. Kiaulių Aujeskio ligos tyrimas IFA metodu 4,50 V
39. Kiaulių parvovirusinės ligos tyrimas IFA metodu 6,30 V
40. Kiaulių vezikulinės ligos tyrimas IFA metodu 6,00 V
41. Klasikinio kiaulių maro tyrimas IFA metodu 7,00 V
42. Afrikinio kiaulių maro tyrimas IFA metodu 7,10 V
43. Kiaulių transmisinio gastroenterito tyrimas IFA metodu 5,70 V
44. Kiaulių reprodukcinio kvėpavimo sindromo (bendras tipas) (europinio ir amerikinio) tyrimas IFA metodu 7,00 V
45. Kiaulių cirkovirusinės infekcijos tyrimas IFA metodu 5,50 V
46. Kiaulių mikoplazmozės tyrimas IFA metodu 5,30 V
47. Kiaulių salmoneliozės tyrimas IFA metodu 5,00 V
48. Kiaulių gripo tyrimas IFA metodu 5,30 V
49. Kiaulių salmoneliozės tyrimas iš mėsos sulčių 12,00 V
50. Kiaulių pleuropneumonijos tyrimas IFA metodu 7,00 V
PAUKŠČIŲ LIGŲ TYRIMAI
51. Paukščių Niukaslo ligos tyrimas IFA metodu 4,00 V
52. Paukščių Niukaslo ligos tyrimas HI metodu 32,20 V
53. Paukščių gripo tyrimas IFA metodu 4,00 V
54. Paukščių gripo tyrimas HI metodu 32,20 V

Pastaba. Serologiniams tyrimams, atliekamiems IFA metodu, taikoma 5 % nuolaida, jei užsakovas atlieka daugiau nei 100 to paties pavadinimo tyrimų.

 

Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

VIRUSOLOGINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas Tyrimo kaina, Eur Tyrimai atliekami*
ATRAJOTOJŲ VIRUSINIŲ LIGŲ TYRIMAI
1. Galvijų koronaviruso antigeno nustatymas išmatose IFA metodu 6,00 V
2. Galvijų rotaviruso antigeno nustatymas išmatose IFA metodu 6,00 V
3. Galvijų infekcinio rinotracheito antikūnų (GIRT gB) nustatymas kraujo serume IFA metodu 6,00 V
4. Galvijų infekcinio rinotracheito antikūnų (GIRT gB) nustatymas kraujo serume IFA metodu (90 mėginių ir daugiau) 4,60 V
5. Galvijų infekcinio rinotracheito antikūnų (GIRT gE) nustatymas IFA metodu kraujo serume ir piene 6,00 V
6. Galvijų paragripo 3 antikūnų (GPG-3 Ak) nustatymas IFA metodu kraujo serume 8,00 V
7. Galvijų respiratorinio sincitilinio viruso (GRSV Ak) antikūnų nustatymas IFA metodu kraujo serume 8,00 V
8. Galvijų virusinės diarėjos antikūnų (GVD Ak) nustatymas kraujo serume ir piene IFA metodu 5,00 V
9. Galvijų virusinės diarėjos antigeno (GVD Ag) nustatymas IFA metodu kraujo serume 6,60 V
10. Galvijų virusinės diarėjos specifinių antikūnų (GVDVAk) titro nustatymas, VN/NPLA reakcija kraujo serume 130,00 V
11. Galvijų virusinės diarėjos viruso (GVDV) izoliacija (VI) (iš patologinės medžiagos) 55,00 V
12. Avių pasienio ligos specifinių antikūnų (PLV Ak) titro nustatymas, VN/NPLA reakcija kraujo serume 130,00 V
KIAULIŲ VIRUSINIŲ LIGŲ TYRIMAI V
13. Afrikinio kiaulių maro specifinių antikūnų (AKM Ak) nustatymas patvirtinamuoju IPT metodu 22,00 V
14. Klasikinio kiaulių maro antigeno (KKM Ag) nustatymas IFA metodu kraujo serume 10,00 V
15. Klasikinio kiaulių maro imunofluorescentinis (IF) tyrimas (iš patologinės medžiagos) 28,00 V
16. Klasikinio kiaulių maro specifinių antikūnų (KKM Ak) titro nustatymas, VN/NPLA reakcija kraujo serume 130,00 V
17. Klasikinio kiaulių maro specifinių antikūnų (KKM Ak) titro nustatymas ir diferenciacija nuo kitų pestivirusų, VN/NPLA reakcija kraujo serume 150,00 V
18. Klasikinio kiaulių maro viruso (KKMV) izoliacija (VI) (iš patologinės medžiagos) 55,00 V
GYVŪNŲ PASIUTLIGĖS TYRIMAI V
19. Pasiutligės imunofluorescentinis (IF) tyrimas (iš galvos smegenų audinių) 25,00 V
20. Pasiutligės viruso izoliacija (iš galvos smegenų audinių) 56,00 V
21. Pasiutligės biologinis bandymas (iš patologinės medžiagos) 55,60 V
22. Specifinių vakcininiam pasiutligės virusui antikūnų kraujo serume nustatymas imunofermentiniu (IFA) metodu 25,00 V
23. Specifinių vakcininiam pasiutligės virusui antikūnų titro nustatymas, FAVN reakcija kraujo serume (šunims, katėms, šeškams) 46,00 V
24. Pasiutligės gyvų nusilpnintų (atenuotų) vakcinų titravimas 140,00 V
25. Pasiutligės viruso nustatymas RT-PGR metodu 53,00 V
ŽUVŲ VIRUSINIŲ LIGŲ TYRIMAI V
26. Pavasarinės karpių viremijos (PKV) antigeno nustatymas IFA metodu (žuvų audiniuose) 44,20 V
27. Žuvų infekcinės kasos nekrozės (IKN) antigeno nustatymas IFA metodu (žuvų audiniuose) 44,20 V
28. Žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) antigeno nustatymas IFA metodu (žuvų audiniuose) 44,20 V
29. Žuvų infekcinės hemapoetinės nekrozės viruso (IHNV) nustatymas VI ir IFA metodais (žuvų audiniuose) 106,00 V
ARKLIŲ VIRUSINIŲ LIGŲ TYRIMAI V
30. Arklių virusinio arterito (EVA) viruso išskyrimas (VI) spermos mėginiuose 40,00 V
31. Arklių virusinio arterito (EVA) specifinių antikūnų titro nustatymas kraujo serume, VN reakcija 38,00 V
KAČIŲ VIRUSINIŲ LIGŲ TYRIMAI V
32. Kačių kaliciviruso (FCV) specifinių antikūnų titro nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 22,00 V
33. Kačių pūslelinės viruso (FHV) specifinių antikūnų titro nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 22,00 V
34. Kačių  koronaviruso (FCoV) specifinių antikūnų titro nustatymas kraujo serume, plazmoje ir pilvaplėvės skystyje IFA metodu 22,00 V
35. Kačių koronaviruso (FCoV) nustatymas RT-PGR metodu 49,00 V
36. Kačių leukemijos viruso (FeLV) p27 antigeno (Ag) nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 10,00 V
37. Kačių imunodeficito viruso (FIV) specifinių antikūnų (Ak) nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 10,00 V
ŠUNŲ VIRUSINIŲ LIGŲ TYRIMAI
38. Šunų koronaviruso (CCV) IgG antikūnų titro nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 22,00 V
39. Šunų  koronaviruso (CCV) IgM antikūnų titro nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 22,00 V
40. Šunų parvoviruso (CPV) IgG antikūnų titro nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 22,00 V
41. Šunų  parvoviruso (CPV) IgM antikūnų titro nustatymas kraujo serume ir plazmoje IFA metodu 22,00 V


Pastaba.
 Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

PATOLOGINIŲ ANATOMINIŲ IR HISTOLOGINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr. Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

 

Tyrimai atliekami*
1. Iš gyvūno audinio, organo hematoksilino-eozino preparato paruošimas ir vertinimas

30,00

 

V
2. Gyvūninių sudedamųjų dalių nustatymas pašaruose šviesos mikroskopu 25,00 V
3. Galvijo, arklio, kiaulės, laukinio, egzotinio gyvūno gaišenos (svoris per 100 kg) patologinis anatominis tyrimas (autopsija) 80,00 V, K
4.

Šuns, avies, ožkos, alpakos, galvijo prieauglio, laukinio, egzotinio gyvūno (svoris iki 100 kg), kiaulės (svoris 25–100 kg) gaišenos patologinis anatominis tyrimas (autopsija)

50,00 V, K
5. Katės, kailinio gyvūno (triušio, šinšilos, audinės, šeško), laukinių ir egzotinių žvėrelių, paršelio (svoris iki 25 kg), avies, ožkos, alpakos prieauglio (svoris iki 10 kg) gaišenos patologinis anatominis tyrimas (autopsija) 30,00 V, K
6. Paukščio patologinis anatominis tyrimas (autopsija) 15,00 V, K
7. Paukščio prieauglio (iki 21 d. amžiaus), žuvies, laboratorinio gyvūno (pelės, žiurkės, jūros kiaulytės, roplio) patologinis anatominis tyrimas (autopsija) 10,00 V, K
8.

Veterinarinė ekspertizė 

50,00 V, K
9. PrPSc (Priono baltymo) nustatymas galvijų, avių, ožkų ir elninių audiniuose Bio-Rad greituoju metodu 30,00 V

Pastaba. Laboratoriniams tyrimams, atliekamiems poilsio ir švenčių dienomis bei nakties metu, taikomas 100 % antkainis.

 

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L.

Kitos su laboratoriniais tyrimais susijusios paslaugos:

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATŲ VERTINIMAS IR KITOS PASLAUGOS

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, Eur Paslaugos atliekamos*
1. Maisto produktų ir žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas 7,00 V, K, L, Š, P, TL
2. Maisto produktų ir žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas, kai vieno mėginio atliekami du ir daugiau skirtingų sričių laboratoriniai tyrimai (cheminiai, mikrobiologiniai, radiologiniai arba jusliniai) 10,00 V, K, L, Š, P, TL
3. Produkto privalomo maistingumo (energinės vertės, baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavandenių, cukrų, druskos kiekių) teorinis apskaičiavimas 20,00 V
4. Produkto vienos maistinės medžiagos teorinis apskaičiavimas (užsakant papildomai kartu su privalomu maistingumo teoriniu apskaičiavimu) 3,00 V
5. Maisto produkto tinkamumo Lietuvos rinkai įvertinimas 35,00 V

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, Eur Paslaugos teikiamos *
1. Pašarų ir jų žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas 7,00 V, K, P, Š, L, TL

 * Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

PROTOKOLŲ IŠDAVIMAS ANGLŲ AR RUSŲ KALBOMIS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, Eur     Paslauga atliekama*
1. Protokolo pateikimas anglų/rusų kalba 5,00 K, L, P, Š, TL, V

* Tyrimai atliekami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, esančiame Vilniuje – V, ir jo teritoriniuose skyriuose, esančiuose Kaune – K, Panevėžyje – P, Šiauliuose – Š, Klaipėdoje – L, Telšiuose – TL.

 

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. B1-342 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo“ pakeitimo”.

Įsigaliojo 2017-05-20

Pakeitimas 2019-04-30

Pakeitimai 2020-09-02

Pakeitimai 2021-06-08

Pakeitimai 2022-02-23 (tik COVID-19)

Pakeitimai 2022-06-10

Pakeitimai 2022-09-08

VALSTYBINIŲ MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORATORINIAM TYRIMUI NURODYMAI, patvirtinti VMVT direktoriaus 2007-12-22 įsakymu Nr. B1-883.

Aktuali suvestinė redakcija 

(Ūkio subjektams dėl tyrimų apmokėjimo tvarkos žr. 8-9 punktus)

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023 rugpjūčio 31 , 09:01

FUNKCIJOS
1.. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą skyriuje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – biochemija;
1.3. studijų kryptis – bioinžinerija;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų arba rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS
1. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Vadovauja įstaigai.
4. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Valdo įstaigos išteklius.
6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.
3.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS
1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Koordinuoja maisto laboratorinių tyrimų organizavimą.
9. Koordinuoja maisto rizikos vertinimą.
10.Organizuoja ir koordinuoja zoonozių ir zoonozių sukėlėjų, antimikrobinio atsparumo, cheminės taršos duomenų pateikimą Europos maisto saugos tarnybai.
11. Sprendžia skyrių, veikiančių priskirtos veiklos srityse, darbo organizavimo klausimus, sprendžia konfliktines situacija.
12. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimoir teisės aktų rengimo.
13. Pavaduoja direktoriaus pavaduotojus, jiems nesant darbe.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
1.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
1.7. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS
1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Koordinuoja pašarų, gyvūnų ligų laboratorinių tyrimų organizavimą bei gyvūnų sveikatos ir gerovės rizikos vertinimą.
9. Sprendžia skyrių, veikiančių priskirtos veiklos srityse, darbo organizavimo klausimus, sprendžia konfliktines situacijas.
10. Pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl sprendimų priėmimo ir teisės aktų rengimo.
11. Rengia, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant nacionalinių ir tarptautinių programų projektus.
12. Koordinuoja ir plėtoja ryšius su užsienio organizacijomis, laboratorijomis, mokslinių tyrimų ir rizikos vertinimo institutais.
13. Pavaduoja direktoriaus pavaduotojus, jiems nesant darbe.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
1.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
1.7. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.
3.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS
1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.
2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
3. Prireikus vadovauja įstaigai.
4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.
7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
8. Analizuoja gyvūnų ligų laboratorinių tyrimų rezultatus ir duomenis.
9. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo ir teisės aktų rengimo.
10. Rengia dokumentų projektus, susijusius su biosaugos ir biosaugumo reikalavimų užtikrinimu.
11. Koordinuoja biosaugos ir biosaugumo preimonių įgyvendinimą Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, derinimą su NMVRVI kokybės vadybos sistema.
12. Rengia, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant nacionalinių ir tarptautinių programų projektus.
13. Pavaduoja direktoriaus pavaduotojus jiems nesant darbe.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
1.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
1.7. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.
3.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
3. Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
4. Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.
5. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
6. Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
7. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą bei sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus.
8. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
9. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
10. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
11. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
12. Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
13. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
14. Pagal kompetenciją koordinuoja ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl finansų, žmogiškųjų ir materialinių išteklių valdymo ir koordinuoja su šiomis sritimis susijusią Instituto veiklą.
15. Pagal kompetenciją renka ir analizuoja informaciją, susijusia su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau - Institutas) viešuoju administravimu ir ūkine veikla, teikia pasiūlymus direktoriui dėl šios veiklos gerinimo.
16. Pagal kompetenciją koordinuoja klausimus, susijusius su Instituto projektine veikla, įvairių darbo grupių veiklą arba tiesiogiai dalyvauja jų veikloje.
17. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, visuomenės informavimo priemonėmis.
18. Dalyvauja tarpžinybinėse komisijose ir darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose.
19. Kompetencijos ribose pavaduoja kitą Instituto valstybės tarnautoją.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
3. Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
4. Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.
5. Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
7. Koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais.
8. Koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus.
9. Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
10. Koordinuoja su informacinėmis technologijomis susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
11. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
13. Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
14. Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
15. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
17. Formuoja, koordinuoja bei padeda įgyvendinti įstaigos komunikacijos strategiją.
18. Bendradarbiauja su Europos maisto saugos tarnyba bei kitomis institucijomis ir organizacijomis maisto ir veterinarijos rizikos komunikacijos ir bendrosios komunikacijos srityse.
19. Teikia pasiūlymus dėl švietėjiškų projektų vykdymo, e-valdžios priemonių įgyvendinimo, koordinuoja jų įgyvendinimą.
20. Įgyvendina informacijos sklaidos priemones.
21. Kompetencijos ribose pavaduoja kitą valstybės tarnautoją.
22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
2.3. kalba – rusų;
2.4. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
4. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:
4.1. turėti suteiktą veterinarijos gydytojo kvalifikaciją.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
9. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
10. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
11. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:
21.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
2. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
3. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
8. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Užtikrina sklandų bei operatyvų Instituto dokumentacijos valdymą ir apskaitą.
11. Organizuoja Instituto bylų nomenklatūros tvarkymą, tinkamą dokumentų saugojimą, jų perdavimą į archyvą.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą Instituto valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemija;
1.3. studijų kryptis – ekonomika;
1.4. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Atitikimas kitiems reikalavimams:
2.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, viešojo administravimo įstatymu, dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojų veiklą bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo santykių reguliavimą, Instituto vidaus darbo tvarką;

1.3. žinoti valstybinę archyvų sistemą, dokumentų archyve saugojimo terminus, perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo, sunaikinimo, įforminimo laikinam ar nuolatiniam saugojimui tvarką;

1.4. žinoti dokumentų šifravimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose archyvo vietose tvarką ir dokumentų apskaitos pagrindus;

1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.6. išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

1.8. būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, gebėti bendrauti, išmanyti kalbos kultūros normas, psichologijos pagrindus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. laiku parengia Instituto dokumentacijos planą;

2.2. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų aprašymus;

2.3. padeda skyriaus vedėjui įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus veiklos tikslus ir funkcijas, siekiant Instituto strateginių tikslų įgyvendinimo;

2.4. priima iš Instituto skyrių ir Instituto teritorinių skyrių pagal Dokumentų ir archyvų įstatymo reikalavimus sudarytas ir sutvarkytas bylas ir tvarko jų apskaitą;

2.5. kontroliuoja dokumentų būklę;

2.6. remiantis užklausomis išduoda archyvinius nuorašus ir dokumentus, remiantis esamais archyve dokumentais ruošia reikiamas pažymas;

2.7. organizuoja dokumentų ekspertų komisijos posėdžius, parengia posėdžių protokolus;

2.8. organizuoja ir vykdo saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų pirkimo inicijavimą, gamybos užsakymą, saugojimą ir išdavimą VMVT, teikia Instituto Finansų skyriui saugiųjų dokumentų blankų perdavimo - priėmimo ir nurašymo aktus.

2.9. siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo bei Instituto veiklos efektyvumo padidinimo, kelia kvalifikaciją studijuojant naujausią literatūrą, dalyvaujant seminaruose, stažuotėse, kursuose;

2.10. kompetencijos ribose pavaduoja skyriaus vedėją ar kitą skyriaus darbuotoją;

2.11. vykdo kitus Instituto vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
3. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
10. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
11. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
12. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
13. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – kokybės sistemos valdymo patirtis ;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
9. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
10. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
11. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – rusų ir anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) biomedicinos mokslų studijų srities veterinarijos krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį veterinarijos srityje;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymais, standartais, darbo metodikomis, reglamentuojančiais radiologinių tyrimų atlikimą ir radiacinę saugą, vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimais;

1.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, ją tikslingai panaudoti bei paruošti išvadas;

1.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti  radiologinius tyrimus;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekiant Skyriaus veiklos efektyvumo padidinimo, vykdo šias funkcijas:

2.1. vykdo VMVT kontrolės sferos objektų radiologinius tyrimus ir savikontrolės tyrimus ūkio subjektams ir privatiems asmenims;

2.2. dalyvauja maisto tvarkymo subjektų laboratorijų, atliekančių maisto žaliavų, produktų, aplinkos ir kitus tyrimus, išskyrus laboratorijas, akredituotas šiems tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka, veiklos vertinime;

2.3. kaip valstybės tarnautojas, atsakingas už radiacinę saugą Institute įgyvendina radiacinės saugos priemones cheminiuose ir radiologiniuose tyrimuose, palaiko licencijavimo lygį veikloje su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Teikia radiacinės saugos ataskaitas  kompetentingoms institucijoms.

2.4. įgyvendina Kokybės vadovo reikalavimus ir nuolat kontroliuoja jo vykdymą;

2.5. metodiškai vadovauja valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų darbuotojams, atliekantiems radiologinius tyrimus;

2.6. ekstremalių situacijų atveju organizuoja Stebėjimo ir laboratorinės kontrolės tinklo (SLKT) darbą, bendradarbiauja su civilinės saugos ir kitomis organizacijomis, teikia rekomendacijas dėl gyvūnų, gyvūninių produktų ir žaliavų apsaugojimo priemonių, kenksmingumo pašalinimo ar sunaikinimo;

2.7. laiku pateikia Instituto vadovybei paraiškas reagentams, inventoriui, aparatūrai ir kitoms priemonėms, reikalingoms radiologinės grupės darbui;

2.8. užtikrina inventoriaus, reagentų, laboratorinių prietaisų, reikalingų radiologinių tyrimų atlikimui,  teisingą ir ekonomišką   panaudojimą, medžiagų nurašymą;

2.9. sudaro radiologinių tyrimų ataskaitas;

2.10. bendradarbiauja su šalies ir užsienio mokslinėmis įstaigomis, rengia straipsnius ir teikia informaciją apie vykdomus tyrimus;

2.11. dalyvauja laboratorijos vidinių auditų programose;

2.12. vykdo importuojamų prekių iš trečiųjų šalių kontrolę;

2.13. organizuoja kai kurių vaistinių žaliavų kokybės tyrimus;

2.14. teikia Aplinkos ministerijai informaciją, ataskaitas apie gyvūninių žaliavų radiologinę     kontrolę;

2.15. kelia kvalifikaciją savarankiškai studijuodamas naujausią literatūrą, seminaruose, kursuose, stažuotėse;

2.16. savo kompetencijos ribose pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
11. Užtikrina finansinių-ūkinių operacijų, visų buhalterinių įrašų teisingumą, valstybės lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Vykdo išankstinę finansų kontrolę. Vizuoja arba pasirašo apskaitos dokumentus, sutartis, sąmatas, pažymas ir kitus dokumentus.
13. Kontroliuoja racionalų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą bei turto apskaitą.
14. Kompetencijos ribose pavaduoja kitą valstybės tarnautoją.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1.Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – matematika;
1.4. studijų kryptis – finansai;
1.5. studijų kryptis – apskaita;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – finansų srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos sritimi susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl veiklos srities arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos sritimi susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja su veiklos sritimi susijusios informacijos sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.
7. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
9. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
10. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
11. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
12. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
13. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – ekonomika;
1.3. studijų kryptis – finansai;
1.4. studijų kryptis – apskaita;
1.5. studijų kryptis – matematika;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įdiegimą, įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą įstaigos struktūriniuose padaliniuose.
11. Organizuoja bendrojo Kokybės vadovo ir susijusių kokybės sistemos dokumentų rengimą, tvarkymą ir atnaujinimą.
12. Rengia metines įstaigos kokybės vadybos sistemos veiklos ataskaitas, koordinuoja įstaigos akreditacijos procesą, rengia ir teikia informaciją akredituojančiai organizacijai ir/arba kitoms išorinėms atitikties vertinimo įstaigoms anglų kalba.
13. Rengia ir derina kokybės vadybos sistemos vidaus auditų programas, kontroliuoja jų vykdymą.
14. Užtikrina sklandų vadybos procesų vykdymą ir rizikos valdymą struktūriniame padalinyje, kontroliuoja rizikos valdymą įstaigos struktūriniuose padaliniuose.
15. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – veterinarija (arba);
1.4. studijų kryptis – molekulinė biologija (arba);
1.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – kokybės sistemos valdymo patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
4. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
10. Užtikrina kokybės vadybos įdiegimą, įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą įstaigos struktūriniuose padaliniuose.
11. Užtikrina sklandų vadybos procesų vykdymą ir rizikos valdymą struktūriniame padalinyje, kontroliuoja rizikos valdymą įstaigos struktūriniuose padaliniuose.
12. Rengia metines įstaigos kokybės vadybos sistemos ataskaitas, koordinuoja įstaigos akreditacijos procesą, rengia ir teikia informaciją akredituojančiai organizacijai ir/arba kitoms išorinėms atitikties vertinimo įstaigoms anglų kalba.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
14. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);
1.3. studijų kryptis – veterinarija (arba);
1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.5. studijų kryptis – bioinžinerija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – kokybės sistemos valdymo patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – mikrobiologija;
1.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.4. studijų kryptis – veterinarija;
1.5. studijų kryptis – biologija;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
2. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
11. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
12. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
1.3. studijų kryptis – biologija;
1.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.5. studijų kryptis – mityba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
6. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
10. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
11. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
12. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – maisto technologijos;
1.3. studijų kryptis – mikrobiologija;
1.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.5. studijų kryptis – biologija;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja ir koordinuoja cheminės, mikrobiologinės, radiologinės, fizinės taršos maisto produktuose rizikos vertinimą, cheminių medžiagų maisto produktuose poveikio sveikatai vertinimą.
11. Analizuoja, vertina ir teikia laboratorinių tyrimų duomenų ir rizikos vertinimo išvadas bei nuomones ir aiškinimus, rekomendacijas dėl rizikos vertinimo maisto srityje valdymo.
12. Organizuoja ir koordinuoja mokslinės informacijos ir mokslinės bei techninės pagalbos institucijos rengimą ir teikimą.
13. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
14. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
1.3. studijų kryptis – mityba;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
9. Atlieka cheminės, mikrobiologinės, radiologinės, fizinės taršos maisto produktuose rizikos vertinimą, cheminių medžiagų maisto produktuose poveikio sveikatai vertinimą.
10. Analizuoja, vertina ir teikia laboratorinių tyrimų duomenų ir rizikos vertinimo išvadas bei nuomones ir aiškinimus, rekomendacijas dėl rizikos vertinimo maisto srityje valdymo.
11. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – maisto technologijos;
1.3. studijų kryptis – chemijos inžinerija;
1.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – maisto saugos ar kokybės srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Užtikrina tinkamas maisto ir ne maisto mėginių priėmimo, protokolų rengimo ir perdavimo klientams (užsakovams)paslaugas;.
11. Organizuoja mėginių informacijos analizę.
12. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
13. Teikia informaciją Instituto klientams (užsakovams) apie mėginių priėmimą ir apie pateiktų mėginių tyrimų eigą.
14. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – chemija;
1.3. studijų kryptis – molekulinė biologija;
1.4. studijų kryptis – mikrobiologija;
1.5. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – darbo su duomenų bazėmis patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
2. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Užtikrina tinkamas maisto ir ne maisto mėginių priėmimo, protokolų rengimo ir perdavimo klientams (užsakovams) paslaugas.
10. Analizuoja pateiktą informaciją apie pristatytus mėginius juo lydinčiuose dokumentuose, esant butinybei, derina su klientu (užsakovu).
11. Užtikrina tinkamą tyrimų protokolų formavimą, spausdinimą, pateikimą Instituto skyrių vedėjams bei perdavimą klientams (užsakovams), vadovaujantis Instituto Kokybės vadybos sistemos reikalavimais.
12. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
13. Padeda Skyriaus vedėjui įgyvendinti Instituto nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, siekiant Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo.
14. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – mikrobiologija;
1.3. studijų kryptis – molekulinė biologija;
1.4. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) biomedicinos mokslo studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

1.2 turėti patirties dirbant su Kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO 9001 standartus;

1.3. turėti ne mažesnę, kaip 1 m. darbo laboratorijoje patirtį;

1.4. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymais, Instituto direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą; Lietuvos Respublikos ir ES standartais bei tarptautinių organizacijų pripažintomis laboratorinių tyrimų metodikomis;

1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, išmanyti laboratorijų darbo specifiką;

1.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;

1.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

2.1. bendradarbiauja su Kokybės vadybos skyriumi, diegiant ir tobulinant kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus;

2.2. kaupia, sistemina, tvarko bei atnaujina Kokybės vadovo dokumentaciją;

2.3. rengia, prižiūri ir pildo akreditavimo srities dokumentus;

2.4. rengia kokybės vadybos sistemos auditų programas, atlieka auditus;

2.5. dalyvauja, atliekant tarplaboratorinius bei profesionalumo patikrinimo tyrimus;

2.6. pagal poreikį atlieka tyrimus, analizuoja tyrimų rezultatus, teikia tyrimų rezultatų išvadas bei teikia protokolus Skyriaus vedėjui;

2.7. rengia ataskaitas VMVT, Europos maisto saugos tarnybai ir kitoms Europos Komisijos institucijoms;

2.8. pagal kompetenciją ir veiklos sritį savarankiškai diegia naujus tyrimo metodus, rengia ir teikia Skyriaus vedėjui reikalingų reagentų, diagnostikumų, įrenginių, įvairių priemonių ir kitų medžiagų sąrašus;

2.9. bendradarbiauja organizuojant Skyriaus ūkinį aptarnavimą;

2.10. padeda Skyriaus vedėjui nagrinėti skundus ir pasiūlymus;

2.11. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui reikalingą informaciją bei vaizdinę medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams, mokymams, prezentacijoms, susijusioms su Skyriaus veikla;

2.12. pagal kompetenciją ir veiklos sritį pavaduoja kitą Skyriaus vyriausiąjį veterinarijos gydytoją ir Skyriaus vedėją, jam nesant;

2.13. dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose bei kelia kvalifikaciją savarankiškai studijuojant naujausią literatūrą;

2.14. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
4. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
6. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
11. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
12. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
13. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą valstybės tarnautoją.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja ir rengia norminių ir kitų teisės aktų projektus.
11. Organizuoja, inicijuoja įstaigos tvarkomųjų, organizacinių, informacinių dokumentų rengimą.
12. Organizuoja, rengia sutartis, teismams reikalingus dokumentus.
13. Pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus.
14. Užtikrina personalo valdymą, teikia konsultacijas ir išaiškinimus valstybės tarnautojams ir darbuotojams valstybės tarnybos, darbo santykių reguliavimo, kitais įstaigos veiklos klausimais.
15. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – teisės srityje;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) biomedicinos mokslo studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 m. darbo laboratorijoje patirtį;

1.3. turėti patirties dirbant su Kokybės vadybos sistema pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ (toliau – standartas LST EN ISO /IEC 17025);

1.4. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Europos Sąjungos (toliau – ES) ir tarptautiniais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais, Instituto direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, teisės aktų rengimą, dokumentų tvarkymą ir apskaitą; Lietuvos Respublikos ir ES standartais bei tarptautinių organizacijų pripažintomis laboratorinių tyrimų metodikomis;

1.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti laboratorijų darbo specifiką;

1.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;

1.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja Skyriaus veiklą, laboratorinių tyrimų atlikimą laiku ir užtikrina jų patikimumą bei tikslumą;

2.2. užtikrina Skyriaus Kokybės vadybos sistemos reikalavimų vykdymą ir atnaujinimą, laikantis standarto LST EN ISO /IEC 17025 reikalavimų;

2.3. pagal standartą LST EN ISO /IEC 17025 vykdo Skyriaus techninio vadybininko funkcijas;

2.4. organizuoja naujų tyrimo metodų diegimą;

2.5. organizuoja tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų atlikimą;

2.6. organizuoja Skyriaus ūkinį aptarnavimą, inicijuoja darbui reikalingų medžiagų, priemonių, įrangos, paslaugų įsigijimą;

2.7. materialiai atsako už jam patikėtą Instituto turtą, užtikrina jo efektyvų naudojimą, inicijuoja nereikalingo, netinkamo turto ir medžiagų nurašymą, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus patalpų priežiūrą;

2.8. organizuoja sutarčių tarp Skyriaus ir laboratorinių tyrimų paslaugų užsakovų sudarymą, kontroliuoja jų vykdymą;

2.9. organizuoja užsakovų skundų nagrinėjimą, pagal poreikį bendradarbiauja su Instituto vadovybe skundų sprendimų klausimais;

2.10. teikia informaciją interesantams bei konsultuoja savo kompetencijos ribose apie Skyriaus atliekamas funkcijas;

2.11. organizuoja laboratorinių tyrimų ataskaitų rengimą, teikia duomenis Instituto vadovybei apie Skyriaus veiklą;

2.12. organizuoja Skyriaus darbuotojų mokymus pagal sudarytą planą;

2.13. koordinuoja Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokymo įstaigų moksleivių, studentų ir asmenų savarankiškos praktikos atlikimą Skyriuje;

2.14. nustatyta tvarka rengia ir teikia Teisės ir personalo skyriui Skyriaus dokumentus, reikalingus personalo valdymui;

2.15. kelia kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, tobulinimosi kursuose, studijuojant naujausią literatūrą;

2.16. kompetencijos ribose pavaduoja kitą Instituto darbuotoją;

2.17. vykdo kitus Instituto direktoriaus pavedimus bei nurodymus.

FUNKCIJOS
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
7. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
12. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
13. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
16. Rengia įstaigos tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus, norminių ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus.
17. Atlieka prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę, išankstinę finansų kontrolę, vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia informaciją apie vykdomus pirkimus, rengia ir teikia valstybinėms institucijoms ataskaitas apie įstaigos atliekamus viešuosius pirkimus.
19. Kaupia viešųjų pirkimų dokumentaciją, rengia Skyriaus dokumentus perdavimui į archyvą.
20. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – teisė;
1.3. studijų kryptis – ekonomika;
1.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba;
1.5. studijų kryptis – vadyba;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį (arba jam prilygintą) socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą, bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

1.2. žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Viešųjų pirkimų, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Veterinarijos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Instituto veiklą ir vidaus darbo tvarką;

1.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti ir gebėti taikyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

1.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, teisės aktų projektus, išvadas;

1.5. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

1.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu, rusų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

1.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Instituto veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

2.1. rengia Instituto viešųjų pirkimų dokumentus, vykdo viešuosius pirkimus, užtikrindamas viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

2.2. siekiant įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus reikalavimus, atlieka prevencinę pirkimų ir pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę, išankstinę finansų kontrolę, vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą;

2.3. siekiant, kad būtų užtikrintas tinkamas viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas Institute, kaupia viešųjų pirkimų dokumentaciją, rengia dokumentus perdavimui į archyvą;

2.4. siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi, skelbia informaciją apie Instituto vykdomus pirkimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Instituto interneto tinklalapyje, tvarko duomenis juose; 

2.5. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, rengia viešųjų pirkimų ir kitas sutartis įstaigos veiklos klausimais;

2.6. siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, rengia direktoriaus įsakymų projektus Instituto viešųjų pirkimų, veiklos klausimais;

2.7. siekiant padėti įgyvendinti Instituto veiklos tikslus ir funkcijas, bendradarbiauja su kitų skyrių darbuotojais rengiant viešųjų pirkimų ir kitus dokumentus, teisės aktų projektus, reikalingus Instituto darbui tobulinti;

2.8. vykdydamas Instituto strateginius tikslus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia valstybinėms institucijoms ataskaitas apie Instituto atliekamus viešuosius pirkimus;

2.9. tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją, teikia konsultacijas ir išaiškinimus Instituto valstybės tarnautojams ir darbuotojams viešųjų pirkimų įgyvendinimo klausimais;

2.10. kelia savo kvalifikaciją, studijuojant naujausią literatūrą, dalyvaujant seminaruose, stažuotėse, kursuose;

2.11. vykdo kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio Instituto vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, reikalingus Instituto strateginiams tikslams pasiekti.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį (ar jam prilygintą) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo, valstybės tarnybos teisinius santykius ir viešąjį administravimą;

1.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

1.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti analizę, pateikti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias vykdant numatytas funkcijas;

1.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Oficce programiniu paketu;

1.7. mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas Instituto ir Skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimo, vykdo šias funkcijas:

2.1. tvarko Instituto Valstybės tarnautojų registrą, užtikrindamas teisingos informacijos apie Instituto valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tinkamą pateikimą Valstybės tarnautojų registrui;

2.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Valstybės tarnautojų registro savalaikės ir teisingos informacijos užtikrinimo;

2.3. bendradarbiaudamas su Instituto skyrių vedėjais, vykdo Instituto skyrių darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;

2.4. renka duomenis apie Instituto darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį ir jo įgyvendinimą, rengia kvalifikacijos kėlimo apžvalgas, teikia informaciją  Valstybės tarnautojų registrui ir Instituto Kokybės vadybos skyriui, užtikrindamas Instituto specialistų kompetencijos didinimą;

2.5. diegia personalo valdymo priemones: motyvavimo, grįžtamojo ryšio, adaptacijos ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

2.6. analizuoja personalo valdymo priemonių duomenis, rengia ataskaitas ir teikia Skyriaus vedėjui siūlymus;

2.7. rengia personalo metų, ketvirčių ir valstybės tarnautojų stažų valstybės tarnyboje pasikeitimų ketvirčių ataskaitų projektus;

2.8. atlieka Instituto skyrių parengtų nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektų teisinį vertinimą;

2.9. bendradarbiaudamas su Instituto Bendrųjų reikalų skyriumi, vykdo veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų, pateiktų registravimui Lietuvos Respublikoje, dokumentacijos registraciją;

2.10. spręsdamas Skyriaus uždavinius, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Instituto ir Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezuttatų apibendrinimą ir analizę.
11. Kordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal Lietuvos standarto LST EN ISO /IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. studijų kryptis – veterinarija;
1.5. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą, biomedicinos mokslų studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

1.2. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti laboratorijų darbo specifiką, turėti 3 metų laboratorinio darbo patirtį ir 1 metų organizacinio darbo patirtį;

1.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Instituto veiklą, darbo santykių reguliavimą, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymais, Instituto Kokybės vadovu, Lietuvos standartais bei tarptautinių organizacijų pripažintomis laboratorinių bandymų metodikomis, Instituto vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, priešgaisrinės saugos reikalavimais;

1.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo A2 lygiu;

1.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

1.6. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus dėl šių problemų sprendimo būdų;

1.7. savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekiant Instituto veiklos efektyvumo padidinimo, vykdo šias funkcijas:

2.1. planuoja ir organizuoja tyrimus, siekdamas užtikrinti savalaikį tyrimų atlikimą ir rezultatų pateikimą;

2.2. rengia Skyriaus kokybės sistemą, užtikrina kokybės vadove nustatytų reikalavimų įgyvendinimą, vadovaujasi šios sistemos reikalavimais, diegia kokybės sistemos programas, organizuoja vidinius kokybės sistemos vertinimus;

2.3. rengia reikalingų terpių, reagentų, diagnostikumų, įrengimų, kitų darbo priemonių užsakymus bei nurašymus;

2.4. užtikrina kasdieninę ir metrologinę kontrolės, matavimo priemonių ir tyrimų įrengimų patikrą;

2.5. įsisavina naujus tyrimų metodus, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo metodų tobulinimo;

2.6. apmoko laborantus dirbti pagal naujus tyrimo metodus;

2.7. kelia kvalifikaciją seminaruose, stažuotėse, tobulinimosi kursuose;

2.8. savo kompetencijos ribose keičia kitą Skyriaus darbuotoją;

2.9. materialiai atsako už jam patikėtą įstaigos turtą, jį taupiai naudoja ir tausoja;

2.10. užtikrina saugų darbą su cheminėmis bei biologinėmis medžiagomis;

2.11. organizuoja vidinius auditus;

2.12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

FUNKCIJOS
1. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
4. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
5. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Analizuoja, vertina ir teikia laboratorinių tyrimų duomenų ir rizikos vertinimo išvadas, rekomendacijas dėl rizikos vertinimo gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės, gyvūninių produktų ir pašarų saugos srityje valdymo.
11. Organizuoja ir koordinuoja mokslinės informacijos ir mokslinės bei techninės pagalbos institucijoms rengimą ir teikimą.
12. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
13. Organizuoja ir koordinuoja pašarų ir medžiagų liekanų stebėsenos gyvūnų ir gyvūninio maisto produktų mėginiuose laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadų bei nuomonių ir aiškinimų dėl valstybinių pašarų, gyvūnų ir gyvūninių produktų bei jų žaliavų mėginių tyrimų rezultatų, kuriems rengiamos laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvados teikimą.
14. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
3. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
4. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
5. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
10. Analizuoja, vertina ir teikia laboratorinių tyrimų duomenų ir rizikos vertinimo išvadas, rekomendacijas dėl rizikos vertinimo gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės, gyvūninių produktų ir pašarų saugos srityje valdymo.
11. Rengia ir teikia pašarų ir medžiagų liekanų stebėsenos gyvūnų ir gyvūninio maisto produktų mėginiuose laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvadas bei nuomones ir aiškinimus dėl valstybinių pašarų, gyvūnų ir gyvūninių produktų bei jų žaliavų mėginių tyrimų rezultatų, kuriems rengiamos laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo išvados.
12. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos studijų srities, veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą, veterinarijos gydytojo kvalifikaciją;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 m. darbo patirtį veterinarijos srityje bei 1 m. vadovaujamo darbo patirtį;

1.3. būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų vertinimo ir registracijos reikalavimais;

1.4. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

1.5. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;

1.6. žinoti teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir laikytis šių reikalavimų rengiant teisės aktus ir Skyriaus veiklos dokumentus;

1.7. mokėti atlikti surinktos informacijos analizę, parengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

1.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

1.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu, rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. kontroliuoja ir atlieka veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų vertinimą saugos ir efektyvumo srityse;

2.2. analizuoja informaciją veterinarijos srityje reikalingą veterinarinių vaistų ir biocidų vertinimui;

2.3. teikia rekomendacijas dėl veterinarinės paskirties biocidų autorizavimo ar registravimo, autorizacijos ar registracijos atnaujinimo ir sąrankų duomenų keitimų;

2.4. analizuoja informaciją apie veterinarinės paskirties biocidų neigiamą poveikį ir/ar neefektyvų veikimą;

2.5. pagal kompetenciją teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei veterinarinės paskirties biocidų klausimais;

2.6. pagal kompetenciją rengia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymų projektus bei veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir (ar) registracijos liudijimus;

2.7. atlieka informacijos atnaujinimą Lietuvos Respublikos veterinarinės paskirties boicidų sąraše;

2.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir įstaigomis, visuomenės informavimo priemonėmis;

2.9. pritarus Instituto vadovybei pagal kompetenciją atstovauja VMVT Europos Sąjungos institucijų komitetuose ir darbo grupėse

2.10. dalyvauja komisijose, pasitarimuose, seminaruose, konferencijose, mokymuose;

2.11. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo gerinimo, darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, siekiant efektyvesnio Skyriaus darbo ir veiklos tikslų įgyvendinimo;

2.12. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl naujai priimtų Skyriaus specialistų mokymų, siekiant užtikrinti Skyriaus specialistų tinkamą kvalifikaciją, apmoko naujai priimtus specialistus;

2.13. dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant teisės aktų, susijusių su veterinarinės paskirties biocidais, projektus;

2.14 nesant Skyriaus vedėjo, Instituto direktoriaus įsakymu laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;

2.15. spręsdamas skyriaus uždavinius, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Instituto ir Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

FUNKCIJOS
1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
6. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
8. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
10. Organizuoja padalinio atliktų tyrimų rezultatų apibendrinimą ir analizę.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal Lietuvos standarto EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.4. darbo patirtis – veterinarijos srities patirtis;
1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS
1. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
2. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
4. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
5. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
6. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
10. Organizuoja duomenų apie atliktus tyrimus Institute rinkimą, analizę ir sisteminimą bei koordinuoja metinių veiklos ataskaitų rengimą.
11. Koordinuoja ir kontroliuoja kokybės vadybos sistemos diegimą ir įgyvendinimą struktūriniame padalinyje pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.
12. Kontroliuoja informacinių leidinių ruošimą aktualiais Instituto veiklos klausimais, koordinuoja Instituto vidinę ir išorinę komunikaciją.
13. Kompetencijos ribose pavaduoja kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;
1.3. studijų kryptis – informatika;
1.4. studijų kryptis – statistika;
1.5. studijų kryptis – informacijos sistemos;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų ir rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
3.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALIZĖS SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyrius, siekdamas užtikrinti informacijos, susijusios su tyrimų duomenimis, standartų, higienos normų bei kitų norminių dokumentų, teikimą:

1.1. palaiko viešuosius ryšius su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, viešosios informacijos rengėjais ir platintojais, juos aptarnauja bei teikia jiems informaciją apie Instituto veiklą;

1.2. renka, kaupia:

1.2.1. ir analizuoja informaciją apie atliktus laboratorinius tyrimus ir perduoda ją Instituto vadovybei bei Tarnybai;

1.2.2. informaciją apie Institute atliktus laboratorinius tyrimus, ją analizuoja ir rengia ataskaitas, kurias perduoda Tarnybai;

1.2.3. ir analizuoja informaciją apie išleistus naujus Lietuvos bei tarptautinius standartus, higienos normas, biuletenius bei pateikia informaciją Instituto skyriams apie atnaujintus standartus;

1.2.4. ir teikia informaciją Tarnybai apie Instituto darbuotojų mokymus, komandiruotes ir kitus renginius;

1.3. užtikrina:

1.3.1. Instituto tinklalapio funkcionavimą, jį administruoja ir teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;

1.3.2. nepertraukiamą kompiuterių bei kitos kompiuterinės technikos, kompiuterinių tinklų veikimą;

1.3.3. kompiuterizuotų darbo vietų parengimą ir stabilų kompiuterinės įrangos veikimą jose, jų techninę priežiūrą ir programinės įrangos versijų atnaujinimą;

1.4. saugo ir tvarko standartus, tyrimo metodikas bei norminius dokumentus;

1.5. organizuoja:

1.5.1. tyrimų metodikų, standartų įsigijimą;

1.5.2. Instituto ir jo teritorinių skyrių kompiuterizavimą;

1.5.3. sugedusios kompiuterinės technikos remontą ir modernizavimą;

1.5.4. Instituto ir teritorinių skyrių tarnybinio elektroninio pašto sistemą ir administruoja jos darbą;

1.5.5. Instituto darbuotojų mokymus dirbti su informacinėmis sistemomis, registrais, duomenų bazėmis;

1.5.6. Instituto ir jo teritorinių skyrių užsakymu, programinės įrangos ir kompiuterinės technikos įsigijimą;

1.6. atstovauja Institutui sprendžiant visas iškilusias problemas su programinės įrangos ir kompiuterinės technikos tiekėjais;

1.7. bendradarbiauja su Technine biblioteka ir renka informaciją apie GOST-us ir informuoja skyrius;

1.8. rengia ir dalyvauja šalies ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose bei mokymuose aktualiais klausimais;

1.9. administruoja:

1.9.1. kompiuterių tinklą, prižiūri kompiuterinės ir programinės įrangos techninę būklę;

1.9.2. standartų valdymo ir LIVS/LTR laboratorinių tyrimų registravimo sistemas;

1.10. instaliuoja ir aktualizuoja specializuotą bei bendros paskirties programinę įrangą, analizuoja programinius sutrikimus ir juos šalina;

1.11. rūpinasi:

1.11.1. duomenų bazių funkcionavimu, atsako už jų konfidencialumą ir saugumą užtikrinančių priemonių parengimą bei įgyvendinimą;

1.11.2. turimų informacinių sistemų ar teikiamų paslaugų kibernetiniu saugumu, užtikrina jų atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams, taikomiems kibernetinio saugumo subjektams;

1.12. saugo Instituto įsigytos programinės įrangos instaliacinę medžiagą;

1.13. vykdo Instituto direktoriaus nurodymus duomenų analizės ir informacijos teikimo, Instituto ir jo teritorinių skyrių kompiuterizavimo, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo bei kitais Skyriaus veiklą nustatančiais klausimais;

1.14. koordinuoja Instituto ir jo teritorinių skyrių veiklą informatikos srityje, užtikrina, kad būtų laikomasi vienodų informacinių ir techninių reikalavimų;

1.15. konsultuoja Instituto darbuotojus dėl specializuotų darbo vietų eksploatavimo ir standartinių paketų (tekstų redaktorių, skaičiuoklių, duomenų bazių valdymo) panaudojimo ypatybių;

1.16. analizuoja duomenis apie Instituto ir teritorinių skyrių kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą, teikia išvadas ir pasiūlymus;

1.17. rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus;

1.18. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

 

BENDRŲJŲ  REIKALŲ SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyrius, siekdamas užtikrinti „Vieno langelio” principo įgyvendinimą:

1.1. vykdo:

1.1.1. informacijos teikimą (raštu, žodžiu bei telefonu) interesantams, besikreipiantiems į Institutą;

1.1.2. informacijos priėmimą ir perdavimą faksu ir kitomis operatyvios informacijos priemonėmis;

1.1.3. gaunamos ir siunčiamos korespondencijos pirminį tvarkymą, įregistravimą, Institute parengtų dokumentų, rūšiavimą, ženklina vokus ir išsiunčia juos adresatams;

1.1.4. korespondencijos teikimą vadovybei ir struktūrinių padalinių vadovams pagal Instituto darbo reglamente nustatytą tvarką;

 1. Skyrius, siekdamas užtikrinti dokumentų administravimą ir valdymą, ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų kaupimą ir saugojimą:

2.1. tvarko Instituto dokumentų archyvą, užtikrina, kad jų saugojimas ir naudojimas būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka;

2.2. kontroliuoja, kad Instituto struktūriniuose padaliniuose būtų taisyklingai formuojamos dokumentų bylos bei laiku sutvarkomos ir atiduodamos archyvui, taip pat užtikrina tinkamą jų saugojimą archyve;

2.3. atlieka Tarnybai pavaldžių įstaigų aprūpinimą nustatytos formos veterinarijos sertifikatais, pažymėjimais ir kitais blankais, bei vykdo jų apskaitą;

2.4. rengia Instituto dokumentacijos planą, dokumentų apyrašus;

2.5. prenumeruoja spaudos leidinius;

 1. Skyrius, siekdamas vykdyti Instituto ūkinį ir techninį aptarnavimą:

3.1. užtikrina:

3.1.1. tarnybinių automobilių naudojimą bei techninę priežiūrą;

3.1.2. darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi Institute;

3.1.3. Instituto ir jame esančių materialinių vertybių apsaugą;

3.2. atlieka pastatų ūkinę ir techninę priežiūrą, užtikrina turto apsaugą, kiemo ir patalpų švarą bei tvarką;

3.3. vykdo:

3.3.1. elektros, vandens, šilumos tiekimo, patalpų vėdinimo, ryšio paslaugų sistemų priežiūrą, organizuoja gedimų šalinimą;

3.3.2. supaprastintus viešuosius pirkimus;

3.3.3. Instituto komandiruojamų asmenų apskaitą;

3.4. rengia saugos darbe instrukcijas, elektrosaugos, priešgaisrinės bei saugos darbe taisykles, kontroliuoja, jų laikymąsi;

3.5 užtikrindamas Instituto techninį ūkio aptarnavimą aprūpina Instituto struktūrinius padalinius reikalingomis darbui priemonėmis ir medžiagomis;

3.6. kontroliuoja Instituto tarnybinių automobilių naudojimą, vykdo jų techninę priežiūrą, imasi priemonių gedimams pašalinti;

3.7. prižiūri patalpų, aplinkos, komunalinį ūkį;

3.8. sudaro sargų darbo grafiką;

 1. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus tikslai - formuoti racionalią Instituto finansinę politiką ir užtikrinti buhalterinės apskaitos administravimą bei finansinę atskaitomybę.
 2. Skyrius, įgyvendindamas savo tikslus, atlieka šias funkcijas:

2.1. formuodamas racionalią Instituto finansinę politiką:

2.1.1. teikia pasiūlymus Instituto direktoriui dėl biudžeto ir kitų lėšų naudojimo prioritetų;

2.1.2. bendradarbiauja su atitinkamais Instituto padaliniais finansavimo planavimo ir darbo užmokesčio mokėjimo klausimais;

2.1.3. rengia informaciją, analitinę medžiagą, esant pavedimui ar atsiradus būtinybei rengti medžiagą Instituto vadovybei;

2.1.4. kontroliuoja finansinę veiklą.

2.2. Užtikrindamas buhalterinės apskaitos administravimą bei finansinę atskaitomybę:

2.2.1. rengia buhalterines, finansines ataskaitas;

2.2.2. organizuoja buhalterinę apskaitą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

2.2.3. vykdo:

2.2.3.1. nustatyta tvarka atsiskaitymus su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis bei atskirais asmenimis;

2.2.3.2. apskaitos dokumentų, mokėjimo pavedimų, mokėjimo paraiškų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, griežtos apskaitos blankų gavimo, išdavimo bei kitų dokumentų registraciją;

2.2.4. nustatyta tvarka apskaičiuoja ir išmoka Instituto darbuotojams darbo užmokestį.

2.3. rengia:

2.3.1. pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Instituto valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti;

2.3.2. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;

2.3.3. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;

2.4. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

KAUNO TERITORINIO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus tikslai – vykdyti teisės aktuose numatytas nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas, laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos bei kokybės, taip pat veterinarijos srityse.
 2. Skyrius, įgyvendindamas 5 punkte nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

2.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos ir gerovės priežiūros, stebėsenos ir kontrolės srityse:

2.1.1. atlieka:

2.1.1.1. gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;

2.1.1.2. gyvūnų, maisto, geriamojo vandens  ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;

2.1.1.3. gyvūnų, maisto ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, radiologinius, juslinius, mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms,  ir kitus tyrimus fizinių ir juridinių asmenų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka;

2.1.1.4. medžiagų liekanų gyvūnuose, maisto produktuose, pašaruose ir vandenyje tyrimus;

2.1.1.5. laboratorinių tyrimų rezultatų analizę;

2.1.1.6. maisto produktų ir jų žaliavų mėginių laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimą;

2.2 maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos nacionalinės referentinės laboratorijos srityje:

2.2.1 bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis ir valstybių narių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis;

2.2.2. dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;

2.2.3. teikia:

2.2.3.1. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms;

2.2.3.2. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms diegiant kokybės vadybos sistemą;

2.2.4. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;

2.2.4. rengia:

2.2.4.1. pagal kompetenciją laboratorinių tyrimų įkainių, normatyvų ir normų projektus;

2.2.4.2. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;

2.3. atlieka ekspertų paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

2.4. diegia standartines laboratorinių tyrimų metodikas ir naujus laboratorinių tyrimų metodus;

2.5. stiprina materialinę bazę įsigyjant reikiamą aparatūrą, įrangą ir darbo priemones;

2.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ištirtus mėginius ir jų laboratorinių tyrimų dokumentus;

2.7. prižiūri ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemą.

 1. Skyrius atlieka ir šias funkcijas:

3.1. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;

3.2. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo bei laboratorinių tyrimų srityse;

3.3. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;

3.4. rengia pagal kompetenciją Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;

3.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Tarnybos direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

KLAIPĖDOS TERITORINIO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 1. Skyriaus tikslai – vykdyti teisės aktuose numatytas nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas, laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos bei kokybės, taip pat veterinarijos srityse.
 2. Skyrius, įgyvendindamas 5 punkte nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

2.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos ir gerovės priežiūros, stebėsenos ir kontrolės srityse:

2.1.1. atlieka:

2.1.1.1. gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;

2.1.1.2. gyvūnų, maisto, geriamojo vandens  ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;

2.1.1.3. gyvūnų, maisto ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, radiologinius, juslinius, mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, ir kitus tyrimus fizinių ir juridinių asmenų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka;

2.1.1.4. medžiagų liekanų gyvūnuose, maisto produktuose, pašaruose ir vandenyje tyrimus;

2.1.1.5. laboratorinių tyrimų rezultatų analizę;

2.1.1.6. maisto produktų ir jų žaliavų mėginių laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimą;

2.2 maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos nacionalinės referentinės laboratorijos srityje:

2.2.1 bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis ir valstybių narių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis;

2.2.2. dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;

2.2.3. teikia:

2.2.3.1. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms;

2.2.3.2. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms diegiant kokybės vadybos sistemą;

2.2.4. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;

2.2.4. rengia:

2.2.4.1. pagal kompetenciją laboratorinių tyrimų įkainių, normatyvų ir normų projektus;

2.2.4.2. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;

2.3. atlieka ekspertų paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

2.4. diegia standartines laboratorinių tyrimų metodikas ir naujus laboratorinių tyrimų metodus;

2.5. stiprina materialinę bazę įsigyjant reikiamą aparatūrą, įrangą ir darbo priemones;

2.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ištirtus mėginius ir jų laboratorinių tyrimų dokumentus;

2.7. prižiūri ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemą.

 1. Skyrius atlieka ir šias funkcijas:

3.1. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;

3.2. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo bei laboratorinių tyrimų srityse;

3.3. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;

3.4. rengia pagal kompetenciją Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;

3.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Tarnybos direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

KOKYBĖS VADYBOS SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
4. Skyrius, siekdamas užtikrinti rezultatyvų kokybės vadybos sistemos veikimą Institute, vykdo kokybės vadybos sistemos diegimą, rengia, atnaujina ir pildo Kokybės vadovą bei kontroliuoja Kokybės vadovo reikalavimų laikymąsi. Tuo tikslu Skyrius:
4.1. užtikrina:
4.1.1. kad kokybės vadybos sistema atitinkanti specifinius Instituto poreikius, būtų sukurta ir įgyvendinta bei palaikoma pagal LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO 9001 standartų reikalavimus;
4.1.2. kokybės vadybos sistemos plėtimą ir nuolatinį jos gerinimą Institute;
4.1.3. nuolatinį sugebėjimą dirbti ir, esant būtinybei, laiku priimti tinkamus sprendimus ir pakeitimus, sistemingai tikrinant kokybės vadybos sistemos veikimą;
4.1.4. neatitikčių, rastų vidinių ir išorinių kokybės auditų metu, savalaikį ir rezultatyvų pašalinimą, palaikant ryšį su Instituto ir išorinių organizacijų auditoriais;
4.2. rengia:
4.2.1. vidinių kokybės auditų programą ir kontroliuoja jos vykdymą;
4.2.2. kokybės vadybos sistemos veikimo ataskaitą ir pateikia ją vadovybės vertinamajai analizei;
4.2.3. kokybės sistemos gerinimo planus;
4.2.4. darbuotojus veiklai, susijusiai su kokybės vadybos sistema ir organizuoja tolimesnius mokymus;
4.2.5. kokybės vadybos sistemos veikimo analizę ir kontroliuoja kokybės užtikrinimo priemonių naudojimą Institute;
4.2.6. mokymus kokybės vadybos sistemos diegimo ir priežiūros klausimais bei dalyvauja juose;
4.2.7. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
4.3. koordinuoja:
4.3.1. Kokybės vadovo ir susijusių dokumentų rengimą, tvarkymą ir paskirstymą Institute;
4.3.2. Instituto pasiruošimo akreditacijai darbus;
4.4. tvarko:
4.4.1. pagrindinį galiojančių kokybės vadybos sistemos dokumentų sąrašą;
4.4.2. neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų, auditų dokumentaciją;
4.5. dalyvauja:
4.5.1. skundų nagrinėjime bei prižiūri skundų nagrinėjimo procedūras ir jų dokumentaciją;
4.5.2. korekcinių veiksmų aptarime bei kontroliuoja jų savalaikį atlikimą;
4.6. įgyvendina ir dokumentuoja visas kokybės vadybos sistemos veikimo užtikrinimo priemones;
4.7. periodiškai teikia Instituto direktoriui ataskaitas apie kokybės vadybos sistemos veikimą ir siūlo priemones kokybės vadybos sistemai gerinti;
4.8. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

MAISTO RIZIKOS SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
1. Skyrius, siekdamas užtikrinti mokslinės informacijos ir mokslinės bei techninės paramos teikimą maisto saugos srityje:
1.1. vykdo:
1.1.1. maisto rizikos vertinimą:
1.1.1.1. cheminių teršalų maisto produktuose rizikos vertinimą;
1.1.1.2. maisto mikrobiologinio užterštumo rizikos vertinimą;
1.1.1.3. su maistu plintančių pavojingų žmonėms ir gyvūnams ligų sukėlėjų epidemiologinę analizę;
1.1.1.4. maisto produktų juslinio užterštumo rizikos vertinimą;
1.1.1.5. maisto produktų užterštų radionuklidais rizikos vertinimą;
1.1.2. maisto priedų ir papildų bei naujų maisto produktų rizikos (saugumo) vertinimą;
1.1.3. genetiškai modifikuotų organizmų ir jų produktų rizikos (saugumo) vertinimą;
1.1.4. maisto produktų gamybos technologijų įtakos maisto saugai rizikos vertinimą;
1.2. kaupia, sistemina ir analizuoja:
1.2.1. valstybinės maisto kontrolės bei stebėsenos duomenis,
1.2.2. mokslinių tiriamųjų darbų maisto saugos srityje duomenis bei kitą maisto saugos rizikos vertinimui aktualią informaciją;
1.3. inicijuoja ir koordinuoja mokslinius tiriamuosius darbus maisto saugos vertinimo srityje;
1.4. pagal kompetenciją teikia Institutui:
1.4.1. mokslinę informaciją maisto rizikos vertinimo klausimais;
1.4.2. maisto rizikos vertinimo mokslinę nuomonę;
1.4.3. techninę pagalbą rengiant:
1.4.3.1. teisės aktų projektus, reglamentuojančius maisto kontrolę;
1.4.3.2. metinius maisto kontrolės ir stebėsenos planus;
2. Skyrius, siekdamas užtikrinti Departamento bendradarbiavimą rizikos vertinimo srityje bei ryšių su visuomene palaikymą:
2.1. pagal kompetenciją bendradarbiauja su šalies ir užsienio kompetentingomis institucijomis ir mokslo bei mokymo įstaigomis;
2.3. inicijuoja nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tiriamųjų darbų maisto rizikos vertinimo srityje projektų rengimą, dalyvauja juos įgyvendinant.
3. Pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai (Tarnybai) Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose.
4. Rengia:
4.1. ir dalyvauja šalies ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose bei mokymuose maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo klausimais;
4.2. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
5. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

MĖGINIŲ INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

1. Skyrius, siekdamas užtikrinti klientams (užsakovams) kokybiškas maisto ir nemaisto mėginių priėmimo bei protokolų rengimo bei perdavimo klientams (užsakovams) paslaugas:
1.1. vykdo:
1.1.1. gautų mėginių fizinį sutikrinimą su pateiktais dokumentais, esant neatitikimams pildo Mėginio pristatymo neatitikties aktą, mėginių grąžinimą užsakovams;
1.1.2. mėginių kodavimą;
1.1.3. mėginių registravimą LIMSo sistemoje;
1.1.4. koduotų mėginių, pagal prašomus nustatyti rodiklius, perdavimą atitinkamiems skyriams (cheminių, mikrobiologinių, juslinių, radiologinių, molekulinės biologijos ir genetinės modifikacijos tyrimų) iš maisto mėginių priėmimo patalpos ir (virusologinių, bakteriologinių, serologinių, patologinių anatominių ir histologinių tyrimų) iš ne maisto mėginių priėmimo patalpų;
1.1.5. gavus tyrimų rezultatus, sutinkamai Instituto Kokybės vadybos sitemos dokumentams, tyrimų protokolų formavimą, spausdinimą, pateikimą atitinkamų skyrių vedėjams, pasirašytų tyrimų protokolų antspaudavimą;
1.1.6. savalaikį kokybišką tyrimų protokolų registravimą ir perdavimą (faksu, e-paštu, paštu, asmeniškai) klientams (užsakovams).
2. Rengia:
2.1. Skyriuje Kokybės vadybos sistemos reikalavimus atitinkančius dokumentus reglamentuojančius mėginių priėmimą, protokolų formavimą ir perdavimą klientams (užsakovams);
2.2. Skyriaus techninio aprūpinimo ir darbo tobulinimo planus, siūlo Instituto administracijai šių planų įgyvendinimo būdus;
2.3. viešųjų pirkimų dokumentų projektus.
3. Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę ir technologinę dokumentaciją bei informaciją, reikalingą Skyriaus darbui.
4. Teikia informaciją klientams (užsakovams), apie jų pateiktų mėginių, tyrimų eigą.
5. Atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

PANEVĖŽIO TERITORINIO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
1. Skyriaus tikslai – vykdyti teisės aktuose numatytas nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas, laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos bei kokybės, taip pat veterinarijos srityse.
2. Skyrius, įgyvendindamas 5 punkte nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:
2.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos ir gerovės priežiūros, stebėsenos ir kontrolės srityse:
2.1.1. atlieka:
2.1.1.1. gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;
2.1.1.2. gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;
2.1.1.3. gyvūnų, maisto ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, radiologinius, juslinius, mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, ir kitus tyrimus fizinių ir juridinių asmenų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka;
2.1.1.4. medžiagų liekanų gyvūnuose, maisto produktuose, pašaruose ir vandenyje tyrimus;
2.1.1.5. laboratorinių tyrimų rezultatų analizę;
2.1.1.6. maisto produktų ir jų žaliavų mėginių laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimą;
2.2 maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos nacionalinės referentinės laboratorijos srityje:
2.2.1 bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis ir valstybių narių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis;
2.2.2. dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
2.2.3. teikia:
2.2.3.1. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms;
2.2.3.2. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms diegiant kokybės vadybos sistemą;
2.2.4. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;
2.2.4. rengia:
2.2.4.1. pagal kompetenciją laboratorinių tyrimų įkainių, normatyvų ir normų projektus;
2.2.4.2. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
2.3. atlieka ekspertų paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4. diegia standartines laboratorinių tyrimų metodikas ir naujus laboratorinių tyrimų metodus;
2.5. stiprina materialinę bazę įsigyjant reikiamą aparatūrą, įrangą ir darbo priemones;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ištirtus mėginius ir jų laboratorinių tyrimų dokumentus;
2.7. prižiūri ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemą.
3. Skyrius atlieka ir šias funkcijas:
3.1. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;
3.2. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo bei laboratorinių tyrimų srityse;
3.3. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;
3.4. rengia pagal kompetenciją Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
3.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Tarnybos direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

ŠIAULIŲ TERITORINIO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
1. Skyriaus tikslai – vykdyti teisės aktuose numatytas nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas, laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos bei kokybės, taip pat veterinarijos srityse.
2. Skyrius, įgyvendindamas 5 punkte nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:
2.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos ir gerovės priežiūros, stebėsenos ir kontrolės srityse:
2.1.1. atlieka:
2.1.1.1. gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;
2.1.1.2. gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir toksikologinius, mikrobiologinius, radiologinius, juslinius, ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;
2.1.1.3. gyvūnų, maisto ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, radiologinius, juslinius, mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, ir kitus tyrimus fizinių ir juridinių asmenų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka;
2.1.1.4. medžiagų liekanų gyvūnuose, maisto produktuose, pašaruose ir vandenyje tyrimus;
2.1.1.5. laboratorinių tyrimų rezultatų analizę;
2.1.1.6. maisto produktų ir jų žaliavų mėginių laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimą;
2.2 maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos nacionalinės referentinės laboratorijos srityje:
2.2.1 bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis ir valstybių narių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis;
2.2.2. dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
2.2.3. teikia:
2.2.3.1. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms;
2.2.3.2. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms diegiant kokybės vadybos sistemą;
2.2.4. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;
2.2.4. rengia:
2.2.4.1. pagal kompetenciją laboratorinių tyrimų įkainių, normatyvų ir normų projektus;
2.2.4.2. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
2.3. atlieka ekspertų paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4. diegia standartines laboratorinių tyrimų metodikas ir naujus laboratorinių tyrimų metodus;
2.5. stiprina materialinę bazę įsigyjant reikiamą aparatūrą, įrangą ir darbo priemones;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ištirtus mėginius ir jų laboratorinių tyrimų dokumentus;
2.7. prižiūri ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemą.
3. Skyrius atlieka ir šias funkcijas:
3.1. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;
3.2. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo bei laboratorinių tyrimų srityse;
3.3. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;
3.4. rengia pagal kompetenciją Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
3.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Tarnybos direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

1. Skyrius, siekdamas užtikrinti Instituto teisinį reguliavimą:
1.1. rengia:
1.1.1. pagal kompetenciją teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
1.1.2. sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą, dalyvauja ginčų sprendimo dėl netinkamo sutarčių vykdymo procese; vertina ir teikia pasiūlymus dėl Instituto struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
1.2. atlieka teisinę ekspertizę, ar Instituto struktūrinių padalinių parengti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus bei teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų projektų;
1.3. teikia išvadas ir pasiūlymus Instituto vadovybei, Instituto struktūriniams padaliniams dėl įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų ir sutarčių teisės taikymo normų turiniui atskleisti;
1.4. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų organizavimo procedūrose;
1.5. atstovauja Institutui teismuose, kitose institucijose ir įstaigose;
1.6. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją
finansų kontrolę kuruojamoje srityje;
1.7. konsultuoja teisės klausimais Instituto tarnautojus ir darbuotojus (toliau – tarnautojai), jiems vykdant tarnybines pareigas;
1.8. pagal kompetenciją kaupia informaciją apie Instituto suteiktų paslaugų įmonių įsiskolinimą bei bankrutuojančių įmonių bankroto bylų eigą; vykdo skolų išieškojimą;
1.9. renka informaciją apie teisės aktų kaitą Institutui priskirtoje veiklos srityje, informuoja Instituto vadovybę, struktūrinių padalinių vadovus ir kitus tarnautojus apie aktualius teisės aktų pakeitimus.
2. Skyrius, siekdamas užtikrinti ir formuoti Instituto žmogiškųjų išteklių politiką:
2.1. atsižvelgdamas į Instituto veiklos tikslus, teikia Instituto direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2.2. atlieka kartu su kitais Instituto struktūriniais padaliniais Instituto struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) Instituto pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Instituto direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į Institutui nustatytus veiklos tikslus;
2.3. padeda:
2.3.1. personalui įgyvendinti teisę į karjerą Institute;
2.3.2. Instituto direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
2.3.3. Instituto direktoriui formuoti Instituto personalo mokymo prioritetus, sudaro Instituto personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
2.4. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Instituto struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
2.5. organizuoja:
2.5.1. personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
2.5.2. Instituto valstybės tarnautojų tarnybinės ir darbuotojų veiklos vertinimą;
2.5.3. atostogų suteikimą personalui;
2. Skyrius atlieka ir šias funkcijas:
2.1. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;
2.2. kaupia, sistemina, analizuoja teisinę ir kitą dokumentaciją bei informaciją, reikalingą Skyriaus darbui;
2.3. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Instituto vadovybės pavedimus.

VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

1. Skyrius, teikdamas mokslinę ir techninę pagalbą gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės, gyvūninių produktų saugos, maisto saugos, susijusios su medžiagų liekanų stebėsena gyvūnų ir gyvūninių maisto produktų mėginiuose, ir pašarų saugos klausimais, atlieka šias funkcijas:
1.1. vykdo:
1.1.1. gyvūnų ligų epidemiologinę analizę,
1.1.2. infekcinių ligų sukėlėjų, pavojingų tiek žmonėms, tiek gyvūnams, epidemiologinę analizę,
1.1.3. rizikos gyvūnų gerovei vertinimą;
1.1.4. pašarų saugumo vertinimą:
1.1.4.1. nepageidaujamų medžiagų pašaruose rizikos vertinimą,
1.1.4.2. pašarų mikrobiologinės taršos rizikos vertinimą,
1.1.4.3. genetiškai modifikuotų pašarų atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą,
1.1.4.4. pašarų priedų vertinimą,
1.1.4.5. pašarų gamybos technologijų įtakos pašarų saugai vertinimą,
1.1.4.6. gyvūnų mitybos vertinimą;
1.1.4.7. šalutinių gyvūninių produktų, skirtų gyvūnų mitybai, rizikos vertinimą;
1.1.5. gyvūninių produktų (spermos, kiaušialąsčių ir embrionų) rizikos vertinimą;
1.2. rengia:
1.2.1. medžiagų liekanų gyvūnų ir gyvūninių maisto produktų mėginiuose stebėsenos plano projektą;
1.2.2. pašarų stebėsenos plano projektą;
1.2.3. teisės aktų projektus;
1.2.4. mokslines nuomones;
1.2.5. techninius dokumentus ir ataskaitas;
1.2.6. Lietuvos pozicijos projektus gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir pašarų saugos klausimais;
1.2.7. nacionalinius ir tarptautinius techninius ir mokslinius projektus gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir pašarų saugos srityse bei juose vykdo;
1.2.8. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
1.3. kaupia, sistemina ir analizuoja:
1.3.1. gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės bei valstybinės pašarų kontrolės ir stebėsenos duomenis;
1.3.2. mokslinę informaciją gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir pašarų saugos klausimais;
1.4. pagal kompetenciją bendradarbiauja su šalies ir užsienio kompetentingomis, rizikos vertinimo ir mokslo institucijomis;
1.5. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje;
1.6. pagal kompetenciją dalyvauja šalies ir tarptautinėse komisijose, komitetuose, darbo grupėse, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;
1.7. pagal kompetenciją organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus;
1.8. atlieka kitas Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

VETERINARINIŲ VAISTŲ IR BIOCIDŲ SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

4. Skyrius, teikdamas mokslinę ir techninę pagalbą veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų vertinimo klausimais, vykdo šias funkcijas:
1.1. atlieka:
1.1.1. veterinarinių vaistų kokybės, saugumo ir efektyvumo vertinimą;
1.1.2. veterinarinės paskirties biocidų kokybės, saugumo ir efektyvumo vertinimą;
1.1.3. veterinarinių vaistų saugumo periodinių ataskaitų (PVVSA) vertinimą;
1.2. teikia:
1.2.1. vertinimo išvadas ir pasiūlymus Tarnybai dėl:
1.2.1.1. veterinarinių vaistų registravimo, perregistravimo ir sąrankų duomenų keitimų;
1.2.1.2. veterinarinės paskirties biocidų autorizavimo ar registravimo, autorizacijos ar registracijos atnaujinimo ir sąrankų duomenų keitimų;
1.2.1.3. Lietuvos Respublikoje neregistruotų veterinarinių vaistų įvežimo ir naudojimo;
1.2.2. mokslinę ir techninę pagalbą Tarnybai veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų klausimais;
1.2.3. informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms institucijoms ir įstaigoms bei visuomenei Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.3. rengia:
1.3.1. pagal kompetenciją Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
1.3.2. veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų autorizacijos ir (ar) registracijos liudijimus;
1.3.3. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
1.4. tvarko Lietuvos Respublikos veterinarinių vaistų registrą ir autorizuotų veterinarinės paskirties biocidų sąrašą;
1.5. kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę ir mokslinę dokumentaciją ir informaciją, reikalingą Skyriaus veiklai;
1.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su šalies ir užsienio kompetentingomis institucijomis ir mokslo bei mokymo įstaigomis;
1.7. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;
1.8. rengia ir dalyvauja šalies ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose bei mokymuose veterinarinių vaistų ir veterinarinės paskirties biocidų klausimais;
1.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Instituto direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

TELŠIŲ TERITORINIO SKYRIAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

1. Skyriaus tikslai – vykdyti teisės aktuose numatytas nacionalinės referentinės laboratorijos funkcijas, laboratorinius tyrimus maisto ir pašarų saugos bei kokybės, taip pat veterinarijos srityse.
2. Skyrius, įgyvendindamas 5 punkte nurodytus tikslus, atlieka šias funkcijas:
2.1. maisto, geriamojo vandens ir pašarų saugos ir kokybės bei gyvūnų sveikatos ir gerovės priežiūros, stebėsenos ir kontrolės srityse:
2.1.1. atlieka:
2.1.1.1. gyvūnų mėginių bakteriologinius, parazitologinius, patologinius anatominius, virusologinius, serologinius tyrimus, siekdamas įvertinti gyvūnų sveikatą ir užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų priežiūros, likvidavimo, kontrolės ir prevencijos priemonių įgyvendinimą;
2.1.1.2. gyvūnų, maisto, geriamojo vandens ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius ir toksikologinius, mikrobiologinius, juslinius, ir kitus tyrimus, reikalingus valstybinei kontrolei vykdyti;
2.1.1.3. gyvūnų, maisto ir pašarų bei jų priedų mėginių fizikinius, cheminius, mikrobiologinius, parazitologinius, juslinius, mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, ir kitus tyrimus fizinių ir juridinių asmenų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka;
2.1.1.4. laboratorinių tyrimų rezultatų analizę;
2.1.1.5. maisto produktų ir jų žaliavų mėginių laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimą;
2.2 maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos nacionalinės referentinės laboratorijos srityje:
2.2.1 pagal kompetenciją bendradarbiauja su Europos Sąjungos centrinėmis ir valstybių narių nacionalinėmis referentinėmis laboratorijomis;
2.2.2. dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;
2.2.3. teikia:
2.2.3.1. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms;
2.2.3.2. mokslinę ir techninę pagalbą ūkio subjektų laboratorijoms diegiant kokybės vadybos sistemą;
2.2.4. atlieka pagal kompetenciją rengiamų standartų, techninių sąlygų ir kitų normatyvinių aktų ekspertizę;
2.2.4. rengia:
2.2.4.1. pagal kompetenciją laboratorinių tyrimų įkainių, normatyvų ir normų projektus;
2.2.4.2. viešųjų pirkimų dokumentų projektus;
2.3. atlieka ekspertų paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
2.4. diegia standartines laboratorinių tyrimų metodikas ir naujus laboratorinių tyrimų metodus;
2.5. stiprina materialinę bazę įsigyjant reikiamą aparatūrą, įrangą ir darbo priemones;
2.6. teisės aktų nustatyta tvarka saugo ištirtus mėginius ir jų laboratorinių tyrimų dokumentus;
2.7. prižiūri ir nuolat gerina kokybės vadybos sistemą.
3. Skyrius atlieka ir šias funkcijas:
3.1. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų ir jų darbo organų veikloje, dalyvauja tarpžinybinėse ir tarptautinėse komisijose, pasitarimuose, seminaruose ir konferencijose;
3.2. organizuoja mokymus Lietuvos ir užsienio šalių specialistams rizikos vertinimo, laboratorinio darbo kokybės valdymo bei laboratorinių tyrimų srityse;
3.3. rengia mokslines publikacijas ir pranešimus maisto ir pašarų saugos ir kokybės bei veterinarijos klausimais;
3.4. rengia pagal kompetenciją Tarnybos direktoriaus įsakymų projektus;
3.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Tarnybos direktoriaus įsakymais pavestas vykdyti funkcijas.

FUNKCIJOS
1. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
2. Rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą.
3. Koordinuoja Institute eksploatuojamų kompiuterizuotų darbo vietų racionalų paskirstymą, įvertina darbuotojų kompiuterinio darbo sąlygas, teikia konsultacijas Instituto darbuotojams informacinių sistemų ir kompiuterizavimo klausimais ir ieško būdų jas gerinti bei modernizuoti.
4. Organizuoja Instituto naudojamų standartų, metodikų ir kitų norminių aktų saugojimą Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka, seka jų pasikeitimus bei informuoja Instituto struktūrinius padalinius.
5. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ar pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
6. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – gamybos inžinerija;
1.3. studijų kryptis – ekonomika;
1.4. studijų kryptis – informatika;
1.5. studijų kryptis – informacijos sistemos;
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
15. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
15.1. kalba – anglų ir rusų;
15.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
16. Atitikimas kitiems reikalavimams:
16.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
16.2. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.

FUNKCIJOS
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
3. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Analizuoja naujus laboratorinių tyrimų metodus.
8. Atlieka laboratorinių tyrimų duomenų analizę.
9. Užtikrina kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą struktūriniame padalinyje vadovaujantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais.
10. Pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ir pagal kompetenciją kitą įstaigos valstybės tarnautoją.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – gyvulininkystė;
1.3. studijų kryptis – veterinarija;
arba:
1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.5. darbo patirtis – laboratorinio darbo patirtis ;
1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų arba rusų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius arba prireikus koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą ir juose dalyvauja arba prireikus koordinuoja dalyvavimą juose.
 3. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 4. Apdoroja su informacinėmis technologijomis susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 5. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 6. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.
 8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 10. Vykdo informacijos atnaujinimą ir publikavimą įstaigos interneto svetainėje lietuvių / anglų kalbomis ir socialinių tinklapių paskyrose.
 11. Bendradarbiauja su ES institucijomis / laboratorijomis, kitomis Lietuvos ir užsienio šalių įstaigomis, teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą asmenų informavimo ir konsultavimo, komunikacijos klausimais.
 12. Rengia, padeda ruošti pranešimus žiniasklaidai, spaudos konferencijoms ir kitiems renginiams, susijusiems su įstaigos veiklos viešinimu, asmenų aptarnavimu ir konsultavimu, bendrauja su žiniasklaidos atstovais, užtikrina jiems aktualios informacijos apie įstaigos veiklą teikimą.
 13. Ruošia informacinius leidinius, lankstinukus, mokymų ir seminarų medžiagą aktualiais Instituto veiklos klausimais lietuvių / anglų kalbomis.
 14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – filologija pagal kalbą (Lietuvių) (arba);

1.3. studijų kryptis – komunikacija (arba);

1.4. studijų kryptis – žurnalistika (arba);

1.5. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.